Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.12.2022 13.55
Tiedote 282/2022

Hallitus esittää biologisten lääkkeiden lääkevaihdon mahdollistamista apteekeissa vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi viitehintajärjestelmässä voitaisiin muodostaa viitehintaryhmiä, joihin kuuluisi alkuperäisiä biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja. 

Suomessa lääkkeiden apteekkivaihto on ollut käytössä vuodesta 2003. Viitehintajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2009. Lääkelain muutoksilla mahdollistettaisiin biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien mukaantulo apteekkivaihtoon. Mahdollisen vaihdon ehdotetaan tapahtuvan biologisilla lääkkeillä ja biosimilaareilla kuuden kuukauden välein. 

Biosimilaarilla tarkoitetaan biologista lääkettä, joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi alkuperäisen biologisen lääkkeen kanssa. 

Apteekeilla on jo nykyään velvollisuus lääkkeen toimituksen yhteydessä antaa asiakkaalle lääke- ja hintaneuvontaa. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi apteekkien neuvontavelvoitetta täydennettäisiin siten, että apteekin vaihtaessa biologisen lääkkeen tai biosimilaarin ostajalle olisi annettava lääke- ja laiteneuvonta. Lisäksi lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi insuliinivalmisteiden apteekkivaihto otettaisiin käyttöön vaiheittain kahden vuoden aikana. 

Sairausvakuutuslakia muutettaisiin siten, että viitehintajärjestelmässä voitaisiin muodostaa viitehintaryhmiä, joihin kuuluisi alkuperäisiä biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja. Lääkkeen käyttäjän saama korvaus maksettaisiin lääkevalmisteesta perityn hinnan perusteella silloin, jos kyseessä on viitehintaryhmään sisältyvä biologinen lääke tai biosimilaari, joka toimitetaan ehdotetun lääkevaihtosääntelyn mukaisesti. 

Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on myös tarkoitus vähentää lääkkeiden käyttäjien lääkekustannuksia ja karsia valtion lääkekorvausmenoja. Valtion lääkekorvausmenoja vähentämällä voidaan ohjata rahoitusta hyvinvointialueille ja mahdollistetaan osaltaan valtion rahoitus hoivahenkilöstön vähimmäismitoitukselle. Ehdotukset ovat osa toimenpidekokonaisuutta, johon kuuluu hallituksen esitys lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamiseksi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja täydentävään talousarvioesitykseen. 

Lait tulisivat voimaan 1.1.2024.

Lisätietoa:

hallitussihteeri Tuija Metsävainio, [email protected] 
erityisasiantuntija Anne Hautala, [email protected]

Sivun alkuun