Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää muutoksia työsuojelulakiin alipalkkauksen ja sisäilmaongelmien valvonnan kehittämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.11.2022 13.54
Tiedote 270/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia. Työsuojeluviranomaisen valtuuksia alipalkkauksen valvonnassa laajennettaisiin. Lisäksi työsuojeluviranomaiselle tulisi ilmoitusvelvollisuus rakennusten sisäilma-asioista.

Ehdotuksessa työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksia alipalkkauksen valvonnassa laajennettaisiin siten, että työnantajalle voidaan antaa kirjallinen kehotus ja velvoittava hallintopäätös sekä uhkasakko. Näin voitaisiin toimia tilanteissa, jotka koskevat työnantajan velvollisuutta maksaa lain ja yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, jonka peruste ja määrä ovat selkeät. Työsuojeluviranomainen ei kuitenkaan ratkaisisi työntekijöiden palkkausta koskevia tulkintariitoja. 

Kehotusmenettelyn laajentamisen lisäksi hallitus ehdottaa, että alipalkkaukseen puuttumisen tehostamiseksi työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus poliisille koskisi jatkossa myös rikoslain mukaisia petos- ja kiskontarikoksia. Ilmoitusvelvollisuuden laajentaminen edistäisi sitä, että poliisin esitutkinnassa otettaisiin huomioon nykyistä laajemmin tapaukseen mahdollisesti soveltuvat rikostunnusmerkistöt.

Lakimuutosten tavoitteena on tehostaa työntekijöiden palkkausta koskevien säännösten noudattamista työmarkkinoilla ja turvata työntekijöiden asemaa laajentamalla työsuojeluviranomaisen valvontatoimivaltuuksia. Tavoitteena on myös ehkäistä sellaisten työmarkkinoiden muodostumista, joissa palkkauksen vähimmäistason noudattamista merkittävässä määrin laiminlyödään. Esityksen tavoitteena on osaltaan myös harmaan talouden tehokkaampi torjunta.

”Hallitus on sitoutunut selvittämään keinoja alipalkkaukseen puuttumiseksi. Työsuojeluviranomaisen toimivaltuuksien tehostaminen ja alipalkkaustilanteiden arviointi aktiivisemmin myös rikoslain mukaisena petoksena tai kiskontana ovat tärkeitä askelia alipalkkauksen ja kahden kerroksen työmarkkinoiden torjumiseksi”, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sanoo.

Samassa yhteydessä lakiin tehtäisiin muutoksia sisäilma-asioiden osalta. Ehdotuksessa työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta muille viranomaisille laajennettaisiin siten, että viranomaisen tulisi jatkossa ilmoittaa rakennusten sisäilmastoon ja kunnossapitoon liittyvistä epäkohdista kunnan terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille. Lakimuutoksen tavoitteena on edistää sisäilma-asioista aiheutuvien terveyshaittojen korjaamista rakennuksissa tehostamalla tiedonkulkua toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2023.

Lisätietoja:

Jarno Virtanen, neuvotteleva virkamies, [email protected]

Sivun alkuun