Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om arbetspensionsförsäkringsbolag och försäkringsbolag

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2022 13.26 | Publicerad på svenska 29.9.2022 kl. 13.47
Pressmeddelande 221/2022

Regeringen föreslår att arbetspensionsförsäkringsbolag ska kunna fortsätta använda främmande kapital på vissa villkor. Det föreslås också preciseringar i bestämmelserna om försäkringsbolags och arbetspensionsförsäkringsbolags bolagsstämmor när det gäller möten på distans, och en teknisk ändring i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor. 

Genom lagen om temporär ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag blev det på vissa villkor tillåtet för bostadsaktiebolag som är dottersammanslutningar till arbetspensionsförsäkringsbolag att använda främmande kapital. Det föreslås att lagens nuvarande giltighetstid förlängs med fem år så att lagen gäller till utgången av 2027. Syftet med ändringen är att öka produktionen av hyresbostäder. Förslaget baserar sig på den bostadspolitiska redogörelse som överlämnats till riksdagen. 

Genom de föreslagna ändringarna i lagen om försäkringsbolag preciseras de ändringar i aktiebolagslagen angående bolagsstämmor som gäller försäkringsbolag och arbetspensionsförsäkringsbolag och som trädde i kraft den 11 juli 2022. Aktiebolagslagen ändrades för att göra det lättare att delta på distans i aktiebolagens bolagsstämmor och för att göra det möjligt att ordna bolagsstämmor på distans. Syftet med ändringarna är att bestämmelserna i lagen om försäkringsbolag ska stämma överens med de bestämmelser i aktiebolagslagen som gäller de förfaranden som ska tillämpas vid möten på distans.  

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt och senast den 1 januari 2023. 

Mer information:

Minna Lehmuskero, ö[email protected]

Tillbaka till toppen