Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää muutoksia työeläkevakuutusyhtiöitä ja vakuutusyhtiöitä koskeviin lakeihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2022 13.26
Tiedote 221/2022

Hallitus esittää työeläkevakuutusyhtiöille mahdollisuutta jatkaa työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisöinä oleville asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käyttöä tietyin edellytyksin. Lisäksi täsmennettäisiin vakuutusyhtiöiden ja työeläkevakuutusyhtiöiden yhtiökokoussäännöksiä liittyen etänä pidettäviin kokouksiin ja tehtäisiin lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annettuun lakiin tekninen korjaus.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla on sallittu työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisöinä oleville asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käyttö tietyin edellytyksin. Nykyistä lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi viidellä vuodella siten, että laki olisi voimassa vuoden 2027 loppuun. Muutoksella tavoitellaan vuokra-asuntotuotannon lisäämistä. Ehdotus pohjautuu eduskunnalle annettuun asuntopoliittiseen selontekoon.

Vakuutusyhtiölakiin ehdotetuilla muutoksilla täsmennettäisiin osakeyhtiölain 11.7.2022 voimaan tulleita yhtiökokouksia koskevia muutoksia vakuutusyhtiöiden ja työeläkevakuutusyhtiöiden osalta. Osakeyhtiölain muutoksilla helpotettiin etäosallistumista osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin ja mahdollistettiin kokonaan etänä järjestettävät yhtiökokoukset. Ehdotetuilla muutoksilla saatetaan vakuutusyhtiölaissa säädetty vastaamaan osakeyhtiölaissa säädettyä etäkokouksiin sovellettavien menettelytapojen osalta. 

Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian ja viimeistään 1.1.2023.

Lisätietoja:

ylimatemaatikko Minna Lehmuskero, [email protected]

Sivun alkuun