Hyppää sisältöön
Media

Rajoituslain voimassaoloa jatketaan ja sote-ulkoistusten ehtoja tiukennetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2019 14.31
Tiedote 169/2019

Sote-investointeja ja ulkoistuksia koskevan ns. rajoituslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2025 loppuun asti. Samalla ulkoistamisen ehtoja tiukennetaan. Myös sote-palvelujen yhteistoiminta-alueita koskevan Paras-puitelain velvoitteita jatketaan vuoden 2023 loppuun.

Rajoituslain ja Paras-puitelain jatkaminen liittyy sote-uudistukseen ja tulevien maakuntien toimintamahdollisuuksien turvaamiseen. Rajoituslaki koskee soten osalta kuntia ja kuntayhtymiä.

Rajoituslaki edellyttää, että kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikaisissa sote-palvelujen ulkoistussopimuksissa on irtisanomisehto, jos sopimus on voimassa vuoden 2023 jälkeen.

Irtisanomisehto on kirjattava, jos sopimuksen ennakoitu vuotuinen arvo ylittää 15 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosittaisista menoista. Uudella maakunnalla on oikeus irtisanoa sopimus vuonna 2024 ja 2025 kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla ilman korvausvelvoitetta.

Lisäksi jatketaan lupamenettelyä, joka koskee merkittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon investointeja. Kuntien ja kuntayhtymien on edelleen haettava poikkeuslupaa yli viiden miljoonan euron sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusinvestointeihin. Kuntien ja kuntayhtymien pitkäaikaisiin vuokra- ja käyttöoikeussopimuksiin täytyy edelleenkin kirjata irtisanomisehto.

Niin sanottu Paras-laki puolestaan velvoittaa kuntia jatkamaan muodostamiaan soten yhteistoiminta-alueita, joiden väestöpohja on vähintään noin 20 000 asukasta. Lain tavoitteena on estää epätarkoituksenmukaiset uudelleenjärjestelyt ennen uuden sote-uudistuksen voimaantuloa sekä varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuus.

Tasavallan presidentti on tänään 19.12. vahvistanut lait. Muutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2020.

Lisätietoja

hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, STM, p. 0295 530 079, [email protected]

erityisasiantuntija Kirsi Kaikko, STM, p. 02951 63545,  [email protected]

Sivun alkuun