Hoppa till innehåll
Media

Proposition på remiss: Coronablinkern blir interoperabel med andra mobilappar i EU- och EES-länderna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2020 15.25 | Publicerad på svenska 14.10.2020 kl. 16.31
Pressmeddelande 237/2020

Regeringen har lagt fram en proposition för att möjliggöra interoperabilitet mellan mobilapplikationen Coronablinkern och applikationer som tagits fram i andra EU- och EES-länder eller i Schweiz. Coronablinkern gör det möjligt för användaren att anmäla smitta till appen och samtidigt lämna uppgift om en eventuell exponering också till användaren av en motsvarande app i ett annat land.

I den proposition som är på remiss föreslås det att det i lagen om smittsamma sjukdomar ska föreskrivas om behandling av personuppgifter i samband med gränsöverskridande användning av ett informationssystem.

Lagen avses innehålla bestämmelser om syftet med användningen av personuppgifter, om utlämnande av personuppgifter till en utsedd nationell myndighet eller ett offentligt organ i en annan EU- eller EES-stat eller i Schweiz för att nå personer som eventuellt har exponerats för coronaviruset samt om samtycke av den som använder Coronablinkern till att uppgifter lämnas ut.

Den som använder Coronablinkern beslutar alltså själv om han eller hon vill delta i det gränsöverskridande informationsutbytet. Uppgifterna, på basis av vilka en enskild person inte kan identifieras, lämnas ut via den informationssäkra samordnade nätsluss som EU-kommissionen producerar och tillhandahåller. Enligt propositionen ska Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverkets bedöma informationssäkerheten i informationssystemet.

I propositionen föreslås det att lagens bestämmelse om giltighetstid ändras så att lagen är i kraft temporärt till och med den 31 december 2021.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 30 november 2020 och gälla till och med den 31 december 2021.

Utkastet till regeringens proposition med förslag till temporära ändringar av lagen om smittsamma sjukdomar är på remiss 13–30 oktober 2020.

Mer information:

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected]
Joni Komulainen, regeringsråd, [email protected]
Minna Saario, direktör, f[email protected] 

Tillbaka till toppen