Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Esitys lausunnolle: Koronavilkku-sovellus yhteentoimivaksi muiden EU/Eta-maiden sovellusten kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.10.2020 15.25
Tiedote 237/2020

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa Koronavilkku-sovelluksen yhteentoimivuus muissa EU/Eta-maissa tai Sveitsissä kehitettyjen sovellusten kanssa. Koronavilkun käyttäjä voisi tartunnasta ilmoittaessaan lähettää tiedon mahdollisesta altistumisesta myös toisessa maassa kehitetyn sovelluksen käyttäjälle. 

Lausunnolla olevassa esityksessä ehdotetaan tartuntatautilaissa säädettäväksi tietojärjestelmän rajat ylittävän käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. 

Laissa säädettäisiin henkilötietojen käyttötarkoituksesta, henkilötietojen luovuttamisesta toisen EU/Eta-valtion tai Sveitsin nimetylle kansalliselle viranomaiselle tai viralliselle elimelle koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden henkilöiden tavoittamiseksi, sekä Koronavilkun käyttäjän suostumuksesta tietojen luovutukseen. 

Koronavilkun käyttäjä päättäisi siis itse, haluaisiko hän osallistua rajat ylittävään tietojen vaihtoon. Tiedot, joista henkilöä ei voisi tunnistaa, luovutettaisiin EU-komission tuottaman ja tarjoaman tietoturvallisen yhdyskäytäväpalvelun kautta. Ennen yhteentoimivuuden aloittamista Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus arvioisi järjestelmän tietoturvallisuuden. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi lain voimassaolosäännöstä muutettavaksi siten, että laki olisi voimassa väliaikaisesti 31.12.2021 saakka.

Ehdotettu laki tulisi voimaan 30.11.2020 ja olisi voimassa 31.12.2021 saakka.  

Luonnos hallituksen esitykseksi tartuntatautilain väliaikaisista muutoksista on lausuntokierroksella 13.10. – 30.10.2020.

Lisätietoja:

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri, [email protected]
Joni Komulainen, hallitusneuvos, [email protected]
Minna Saario, johtaja,  [email protected]

Sivun alkuun