Hoppa till innehåll
Media

Proposition med förslag till klientuppgiftslag: Kanta-arkivets innehåll utvidgas med uppgifter inom socialvården och uppgifter om välbefinnande

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.8.2020 9.02
Pressmeddelande

En ny lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården, den så kallade klientuppgiftslagen, bereds. Med stöd av lagförslaget ska i det riksomfattande klientdatalagret för social- och hälsovården, dvs. Kanta-arkivet, utöver patientuppgifter inom hälso- och sjukvården också lagras klientuppgifter och uppgifter om välbefinnande inom socialvården.

Uppgifter om välbefinnande kan redan nu lagras i Datalagret för egna uppgifter, som fungerar som en del av Kanta-tjänsterna. I framtiden ska uppgifter om välbefinnande med personens samtycke på ett informationssäkert sätt också kunna användas av en yrkesutbildad person som stöd i vården eller servicen. 

Andra centrala bestämmelser i klientuppgiftslagen är t.ex. slopandet av det breda samtycket inom hälso- och sjukvården. Enligt lagen kunde en person förbjuda att personuppgiftsansvariga inom social- och hälsovården lämnar ut hans eller hennes uppgifter till varandra. 

I lagförslaget ingår i regel en skyldighet för alla tjänstetillhandahållare att ansluta sig som användare av de riksomfattande informationssystemtjänsterna. Detta gör det möjligt att få tillgång till uppgifter mellan tjänstetillhandahållarna när uppgifterna behövs och man har rätt att behandla dem.

Propositionen till behandling i statsrådet i höst


Utkastet till lag var på remiss 15.11.2019–14.2.2020. Vissa preciseringar har gjorts i lagutkastet utifrån responsen. Utifrån justitieministeriets respons har man i propositionen bättre beaktat grundlagsutskottets anmärkningar om den tidigare regeringspropositionen.  De gällde bestämmelser om utlämnande av känsliga personuppgifter. 

På basis av remissvaren har man i propositionen också kompletterat övergångsperioderna för att möjliggöra en tillräcklig genomförandetid för de nationella och tjänstetillhandahållarnas informationssystem. Det föreslås dock ingen övergångsperiod för ändringen av grunden för utlämnande av uppgifter inom hälso- och sjukvården. I fråga om den ska aktörerna förbereda sig på ett snabbt genomförande.


Social- och hälsovårdsministeriet har fått de anmärkningar som laggranskningen gett gällande regeringens proposition, och lagförslaget till klientuppgiftslag finslipas som bäst. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till klientuppgiftslag ska framskrida till statsrådet för behandling i september.


Ytterligare information

Joni Komulainen, konsultativ tjänsteman, [email protected]                                               
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen