Hyppää sisältöön
Media

Esitys asiakastietolaiksi: Kanta-arkiston sisältö laajenee sosiaalihuollon tiedoilla ja hyvinvointitiedoilla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.8.2020 9.02
Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä valmistellaan uutta lakia, niin sanottua asiakastietolakia. Lakiesityksen perusteella valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietovarantoon eli Kanta-arkistoon tallennettaisiin terveydenhuollon potilastietojen lisäksi sosiaalihuollon asiakastietoja sekä hyvinvointitietoja.

Hyvinvointitietoja voi tallentaa Kanta-palvelujen osana toimivaan Omatietovarantoon jo nyt. Tulevaisuudessa hyvinvointitiedot olisivat henkilön suostumuksella tietoturvallisesti myös ammattihenkilön käytettävissä hoidon tai palvelun tukena. 

Muita keskeisiä säädöksiä asiakastietolaissa ovat esimerkiksi niin sanotusta laajasta suostumuksesta luopuminen terveydenhuollossa. Lain perusteella henkilöllä olisi mahdollisuus kieltää tietojensa luovutus sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä. 

Lakiesitykseen sisältyy pääsääntöisesti kaikkia palvelunantajia koskeva velvoite liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Tämä mahdollistaa tietojen saatavuuden palvelunantajien välillä, silloin kun tietoja tarvitaan ja niitä on oikeus käsitellä.

Esitys valtioneuvoston käsittelyyn syksyllä


Lakiluonnos oli lausunnolla 15.11.2019 - 14.2.2020. Lakiluonnokseen on tehty palautteen perusteella joitakin tarkennuksia. Oikeusministeriön palautteen perusteella esityksessä on otettu paremmin huomioon perustuslakivaliokunnan aikaisemmasta hallituksen esityksestä antamat huomautukset.  Ne koskivat arkaluontoisten henkilötietojen luovuttamisesta säätämistä. 

Lausuntopalautteen perusteella esitykseen on täydennetty myös siirtymäaikoja kansallisten ja palvelunantajien tietojärjestelmätoteutusten riittävän toteutusajan mahdollistamiseksi. Terveydenhuollon luovutusperusteen muutokseen ei kuitenkaan olla esittämässä siirtymäaikaa. Sen osalta toimijoiden on varauduttava ripeään toimeenpanoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut laintarkastuksen huomiot hallituksen esitykseen, ja lakiesitystä asiakastietolaiksi viimeistellään parhaillaan. Tarkoitus on, että hallituksen esitys asiakastietolaiksi etenisi valtioneuvoston käsittelyyn syyskuussa.

Lisätietoja

Joni Komulainen, neuvotteleva virkamies, [email protected] 
Anna Kärkkäinen, erityisasiantuntija, [email protected] 
 

Sivun alkuun