Hoppa till innehåll
Media

Projektfinansiering kan nu sökas från programmet EU4Health

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2022 16.48 | Publicerad på svenska 7.3.2022 kl. 10.05
Nyhet

Den första utlysningen av projektfinansiering inom ramen för EU:s hälsoprogram (EU4Health) för 2022 är öppen till den 24 maj 2022. Programmet stöder europeiska insatser som främjar befolkningens hälsa och förebygger sjukdomar samt stöder innovativa, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdssystem. Programmet svarar också på de utmaningar som krisberedskapen ställer.

Programmets finansieringsformer innefattar understöd, pris, upphandlingar och projekt. 

I den första utlysningen av projektfinansiering för 2022 har det fastställts åtta teman för vilka finansiering nu kan sökas. Dessa teman är bland annat utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal, cancerscreening, förebyggande av icke smittsamma sjukdomar och främjande av psykisk hälsa. 

Finansiering söks direkt hos kommissionen – infomöte om projektutlysningarna ordnas den 10 mars 2022

Inom ramen för EU4Health-programmet kan finansiering sökas av hälsovårdsmyndigheter, sjukvårdsdistrikt, forskningsinstitut inom hälsovårdsbranschen och organisationer. Sökandena ska vara juridiska personer. Projekten ska ha ett europeiskt mervärde och oftast krävs samarbete mellan minst tre olika länder.

Ansökan om finansiering har koncentrerats till kommissionen, från vilken finansiering söks direkt enligt de kriterier som kommissionen fastställt i enlighet med anvisningarna i utlysningen. Noggrannare ansökningskriterier finns i ansökningsguiden och i ansökningstexten för varje projekt (arbetsprogram).

Kommissionen ordnar ett infomöte om projektutlysningarna torsdagen den 10 mars 2022. Mötet är öppet för alla, men man måste registrera sig på förhand. 

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för det nationella genomförandet av programmet EU4Health genom att informera om de utlysningar som inletts och erbjuda ytterligare information om programmet.

Ytterligare information:

Pirjo Pietilä-Kainulainen, specialsakkunnig, tfn 0295163677, [email protected]

Tillbaka till toppen