Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Programmet för social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet och tillgänglighet inleds

Social- och hälsovårdsministeriet
1.11.2021 12.28 | Publicerad på svenska 1.11.2021 kl. 16.22
Pressmeddelande 321/2021

Social- och hälsovårdsministeriet inleder ett förvaltningsövergripande program för att säkerställa social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet och tillgänglighet. Avsikten är att finna hållbara lösningar för att täcka behovet av arbetskraft inom social- och hälsovården på kort, medellång och lång sikt med beaktande av regionala skillnader.

”Bristen på yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården är en av det finländska samhällets största utmaningar. Arbetsgruppen förväntas snabbt lägga fram förslag på hur arbetskraftssituationen kunde förbättras”, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru. 

Som en del av inledandet av programmet tas det fram en lägesbild och prognoser över det nationella och regionala behovet av arbetskraft och de åtgärdskategorier som det här förutsätter.

I programmet skapas förutsättningar samt söks och samordnas konkreta lösningar på kort och medellång sikt för att förbättra matchningen mellan arbetsplatser och arbetssökande. Detta görs bl.a. genom att påverka attraktionsfaktorerna och de faktorer som håller kvar de anställda i arbetet samt genom att utveckla lednings- och samarbetsstrukturerna. Samtidigt utreds och föreslås hur man kan säkerställa ett lyckat genomförande av arbetskraftsinvandring för branschens behov.

På längre sikt söks lösningar särskilt i fråga om metoder som ökar yrkeskompetensen, utvecklingen och upprätthållandet av den samt den yrkesmässiga rörligheten. Dessutom skapas förutsättningar för att utveckla uppgiftsstrukturen och utnyttja kompetensen på ett flexibelt sätt. Andra metoder är att förbättra tjänsternas genomslagskraft samt att främja välbefinnandet i arbetet och jämställdheten mellan könen. 

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård fungerar som styrgrupp för programmet och till dess uppgifter hör att välja ut prioriteringarna för programmet. Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård leds av familje- och omsorgsministern.

För programarbetet inrättas en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter för ministerierna och de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Social- och hälsovårdsministeriet har bett organisationerna utse sina representanter till arbetsgruppen. Arbetsgruppens mandatperiod börjar i november och sträcker sig fram till utgången av den nuvarande valperioden. 

Ytterligare information:

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected]
Juha Luomala, socialråd, [email protected]
Päivi Nygren, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Presentationsmaterialet från presskonferensen 1.11.2021
Utkast till beslut om tillsättande
Tillbaka till toppen