Hoppa till innehåll
Media

Preciseringar i SHM:s vaccinationsförordning i fråga om influensavaccinationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 14.35
Pressmeddelande 302

Social- och hälsovårdsministeriet har den 14 oktober 2021 gjort ändringar i förordningen som gäller vaccinationer. Enligt den gällande förordningen ska personer för vilkas hälsa influensa utgör ett väsentligt hot eller vilkas hälsa avsevärt gagnas av en influensavaccination få vaccin mot influensa varje år innan epidemiperioden börjar.

I och med ändringen ges influensavaccinationer i fortsättningen även till personer som upprepat är i nära kontakt med en person som är särskilt mottaglig för allvarlig influensa eller med en person som är mottaglig för allvarlig influensa och som inte kan skyddas med vaccin. Genom att vaccinera de personer som är i nära kontakt med särskilt utsatta personer kan man bättre skydda dem som blivit vaccinerade men som har ett sämre skydd på grund av sjukdom, medicinering eller ålder och de som inte kan vaccineras alls med influensavacciner.

Dessutom ströks formuleringen enligt vilket vaccin mot influensa ges innan epidemiperioden börjar. Trots att principen är att influensavaccinerna ska ges innan epidemiperioden börjar pågår vaccineringen i praktiken också när influensasäsongen redan har börjat.

Till förordningen fogas dessutom en precisering om att de som studerar för ett yrke inom hälso- och sjukvården får vaccinera.

Förordningen träder i kraft den 18 oktober 2021.

Mer information: 

Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, [email protected]

Tillbaka till toppen