Hoppa till innehåll
Media

En plan för verkställigheten av patient- och klientsäkerhetsstrategin har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2020 11.30
Pressmeddelande 9/2020

En arbetsgrupp tillsatt av social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat ett förslag till plan för verkställighet av patient- och klientsäkerhetsstrategin. Genom planen strävar man efter att integrera patient- och klientsäkerheten i utvecklandet av hela servicesystemet.

Att säkerställa patient- och klientsäkerheten och kvaliteten ingår i ansvaret för att ordna social- och hälsovård. Patient- och klientsäkerhetsstrategin för 2017–2021 bidrar till att utveckla den finländska social- och hälsovården i riktning mot en enhetlig säkerhetskultur och att främja genomförandet av denna.

I verkställighetsplanen framhävs vilken betydelse proaktiv riskhantering, säkerställande av kompetens i patient- och klientsäkerhet samt egenkontroll har för patient- och klientsäkerheten.

Verkställighetsplanen innehåller också förslag till utveckling av rapporteringen om och uppföljningen och tillsynen av patient- och klientsäkerheten samt till stärkande av invånarnas delaktighet. Planen innehåller också åtgärder för utarbetande av ett nationellt utvecklingsprogram och för stärkande av den nationella styrningen.

Ytterligare information

Kaisa Halinen, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 154, [email protected]
Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 394, [email protected]

Tillbaka till toppen