Hyppää sisältöön
Media

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanosuunnitelma on julkaistu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2020 11.30
Tiedote 9/2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen suunnitelmaksi Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian toimeenpanoa varten. Suunnitelmalla pyritään integroimaan potilas- ja asiakasturvallisuus osaksi koko palvelujärjestelmän kehittämistä.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun varmistaminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vuosille 2017–2021 auttaa kehittämään suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria ja edistää sen toteutumista.

Toimeenpanosuunnitelmassa korostetaan ennakoivan riskienhallinnan, potilas- ja asiakasturvallisuusosaamisen varmistamisen sekä omavalvonnan merkitystä potilas- ja asiakasturvallisuudelle.

Toimeenpanosuunnitelma sisältää myös ehdotuksia potilas- ja asiakasturvallisuuden raportoinnin, seurannan ja valvonnan kehittämiseksi sekä asukkaiden osallisuuden vahvistamiseksi. Suunnitelma sisältää toimenpiteet myös kansallisen kehittämisohjelman laatimiseksi sekä kansallisen ohjauksen vahvistamiseksi.

Lisätietoja

Ylilääkäri Kaisa Halinen, STM, p. 0295 163 154, [email protected]
Johtaja Jaska Siikavirta, STM, p. 0295 163 394, [email protected]

Sivun alkuun