Hoppa till innehåll
Media

En patient- och klientsäkerhetsstrategi stärker en enhetlig social- och hälsovård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2017 12.30
Pressmeddelande 96/2017

Patientsäkerhetsstrategin har reviderats och gjorts om till en patient- och klientsäkerhetsstrategi. Med hjälp av den ska den finländska social- och hälsovården utvecklas mot en enhetlig säkerhetskultur. Patient- och klientsäkerhet innebär att service, omsorg och effektiv vård främjar personens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och att deras negativa konsekvenser minimeras.

Strategin betjänar aktörer som ordnar social- och hälsovård samt producenter, personal, patienter, klienter och deras anhöriga i genomförandet av en säker och effektiv vård. 

Var och en kan påverka, välja och ta ansvar för patient- och klientsäkerheten

Främjandet av patient- och klientsäkerheten och kvaliteten är en del av social- och hälsovårdens organiseringsansvar. Till producenternas ansvar hör att se till att patient- och klientsäkerheten säkerställs i praktiken. Även om personalen inom social- och hälsovården är yrkesskicklig och engagerad och verksamheten är reglerad, går det inte att undvika farliga situationer utan en övergripande kvalitets- och säkerhetshantering. Genom att förhindra situationer som leder till mänskligt lidande minskas också kostnaderna.

Syftet med strategin är att patienten och klienten och deras närstående deltar aktivt och är aktörer i säkerställandet och utvecklandet av patient- och klientsäkerheten. Var och en kan påverka, välja och ta ansvar för patient- och klientsäkerheten.

Nya strukturer förenhetligar praxis som främjar säkerheten

Landskaps- och social- och hälsovårdsreformen skapar nya möjligheter att stärka säkerhetskulturen, förenhetliga praxis som främjar säkerheten och förbättra patient- och klientsäkerheten och kvaliteten. Främjandet av patient- och klientsäkerheten är dock inte beroende av strukturer. Det är fråga om ett arbete som ändå måste göras.

Regeringen fattade ett principbeslut om patient- och klientsäkerhetsstrategin onsdagen den 28 juni 2017. Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en genomförande- och uppföljningsgrupp till stöd för strategin.

Mer information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, tfn 02951 63382
Tuija Kumpulainen, medicinalråd, tfn 02951 63280
Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 02951 63385
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63549

Bilaga

Statsrådets principbeslut. Patient- och klient-säkerhetsstrategi 2017–2021

På andra webbplatser

Hur kan läkaren, skötaren eller patienten främja patientsäkerheten? (Youtube)

Tillbaka till toppen