Hyppää sisältöön
Media

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia vahvistaa yhtenäistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2017 12.30
Tiedote 96/2017

Potilasturvallisuusstrategia on uudistettu potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaksi. Sen avulla suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on, että ihmisen saama hoito, hoiva ja palvelut edistävät hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Strategia palvelee sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjiä ja tuottajia, henkilöstöä, potilaita, asiakkaita sekä heidän omaisiaan turvallisen ja vaikuttavan hoidon toteuttamisessa. 

Jokainen voi vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta potilas- ja asiakasturvallisuudesta

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta. Tuottajien vastuuseen kuuluu, että potilas- ja asiakasturvallisuus varmistetaan käytännössä. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on ammattitaitoista, sitoutunutta ja toiminta säädeltyä, vaaratapahtumia ei voida välttää ilman kokonaisvaltaista laadun ja turvallisuuden hallintaa. Estämällä inhimillistä kärsimystä aiheuttavia tapahtumia vähennetään myös kustannuksia.

Strategian tavoitteena on, että potilas ja asiakas sekä heidän omaisensa ovat aktiivisia ja toimijoita potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisessä. Jokainen voi vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta potilas- ja asiakasturvallisuudesta.

Uudet rakenteet yhtenäistävät turvallisuutta edistäviä käytäntöjä

Maakunta- ja sote-uudistus luo uusia mahdollisuuksia turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen, turvallisuutta edistävien käytäntöjen yhtenäistämiseen sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun parantamiseen. Potilas- ja asiakasturvallisuuden edistäminen ei ole kuitenkaan riippuvainen rakenteista. Se on työtä, jota on tehtävä joka tapauksessa.

Hallitus teki valtioneuvoston periaatepäätöksen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiasta keskiviikkona 28.6.2017. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa toimeenpano- ja seurantaryhmän strategian tueksi.

Lisätietoja

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 02951 63382 (3.7. alkaen)
lääkintöneuvos Tuija Kumpulainen, p. 02951 63280 
lääkintöneuvos Timo Keistinen, p. 02951 63385
neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, p. 02951 63549

Liite

Valtioneuvoston periaatepäätös. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021 (STM:n julkaisuja 2017:9)

Muualla verkossa

Katso video: Miten lääkäri, hoitaja ja potilas voivat edistää potilasturvallisuutta?

Sivun alkuun