Hyppää sisältöön
Media

Poronhoitajien sijaisapu pysyväksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2014 14.01
Tiedote

Kokeiluna vuonna 2010 aloitettu poronhoitajien sijaisapujärjestelmä muuttuu pysyväksi. Tavoitteena on tukea poronhoitajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä ja parantaa näin poronhoidon harjoittamisen edellytyksiä.

Poronhoitaja voi hankkia itselleen haluamansa sijaisen silloin, kun hän tarvitsee sijaisapua poronhoitotöihin sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden takia. Työkyvyttömyys osoitetaan lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antamalla todistuksella. Sijainen ei voi olla työsuhteessa poronhoitajaan eikä hän voi olla tämän perheenjäsen. Sijaisapua saa käyttää enintään 90 päivänä kalenterivuodessa.

Laki koskee poronhoitajaa, jolla on maatalousyrittäjän eläkevakuutus sekä omistuksessaan vähintään 50 lukuporoa joko yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvan lapsen kanssa. Pakollisesti eläkevakuutettuja, vaadittavan porolukumäärään omistavia poronhoitajia oli noin 790 vuonna 2012-2013. Jatkossa noin 150 poronhoitajan arvioidaan käyttävän sijaisapua vuosittain.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 18. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

hallitussihteeri Annika Parsons, p. 0295 163 596

Sivun alkuun