Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En ändring av överenskommelsen om en gemensam nordisk arbetsmarknad inom hälso- och sjukvården träder i kraft den 1 februari 2020

Social- och hälsovårdsministeriet
31.1.2020 14.21
Nyhet

De nordiska länderna har gjort ändringar i överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer. I och med ändringarna elimineras överlappningen med direktivet om yrkeskvalifikationer.

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har sedan 1994 haft en överenskommelse om en gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer. Avtalet kallas också Arjeplogavtalet enligt den ort där det undertecknades.

Avtalet har gällt 22 yrken inom hälso- och sjukvården samt veterinärer. Överenskommelsen har innehållit bestämmelser om ömsesidigt erkännande av rätten att utöva dessa yrken och om utbyte av upplysningar om tillsyn mellan de nordiska länderna.

I fortsättningen tillämpas på den nordiska arbetsmarknaden i första hand systemet för erkännande enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.

Genom ändringsavtalet utsträcks systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer till att gälla även vissa yrken inom hälso- och sjukvården för vilka utbildning ges på Färöarna och Grönland. Veterinärer ska däremot inte längre omfattas av tillämpningsområdet för överenskommelsen.

I ändringsavtalet ingår också preciserande bestämmelser som är viktiga med tanke på patientsäkerheten och som gäller utbyte av tillsynsinformation mellan de nordiska länderna.

Ändringen träder i kraft den 1 februari 2020.

Mer information

Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 460, [email protected]