Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den nordiska konventionen om social trygghet förnyas

Social- och hälsovårdsministeriet
12.6.2012 9.30
Pressmeddelande -

De nordiska social- och hälsovårdsministrarna har undertecknat den förnyade nordiska konventionen om social trygghet den 12 juni i Bergen, Norge.

Avtalet är i enlighet med principerna i EU:s socialskyddsförordningar. Den förnyade konventionen kompletterar EU-förordningen så att det gäller alla nordiska länder och samtliga invånargrupper i dessa, dvs. också tredje länders medborgare som uppehåller sig i de nordiska länderna och regionalt Färöarna och Grönland.

Vissa specialbestämmelser i den nuvarande konventionen förblir oförändrade också i den nya konventionen. Till exempel den så kallade bestämmelsen om den femåriga rätten att återvända gällande arbetslöshetsunderstödet och bestämmelsen om ersättning för extra kostnader som orsakas av hemresan i samband med sjukdomar förblir oförändrade. Ersättningen av kostnader för arbetslöshetsdagpenning mellan de nordiska länderna slopas.

"Genom konventionen underlättar vi våra medborgares ställning och förenklar administrationen. I konventionen läggs klarare betoning också på betydelsen av myndighetssamarbetet. Framförallt visar konventionen att vi i fråga om socialskyddet vill ha ett brett samarbete för våra medborgares bästa", konstaterar social- och hälsovårdsminister Paula Risikko.

I Finland kräver den nya konventionen riksdagens godkännande. Enligt uppskattningen träder konventionen i kraft våren 2013 när samtliga nordiska länder hargodkänt den.

Ytterligare information

biträdande avdelningschef Carin Lindqvist-Virtanen, tfn 0295 516 3166
regeringsråd Katriina Alaviuhkola, tfn 0295 516 3167På vår webbplats

Nordiskt samarbete

På andra webbplatser

Socialförsäkringen i Norden

Paula Risikko
Tillbaka till toppen