Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nordiska arbetsmiljöexperter samlas i Tammerfors

Social- och hälsovårdsministeriet
6.6.2016 13.49
Nyhet

Den nordiska arbetsmiljökonferensen samlar ett hundratal experter från de olika nordiska arbetarskyddsmyndigheterna i Tammerfors den 7–9 juni. Också representanter från nordiska forskningsinstitutioner deltar. Temat för konferensen är riskbaserad tillsyn över arbetarskyddet.

Vid konferensen presenteras olika tillvägagångssätt som myndigheterna kan använda för att rikta tillsynen av arbetarskyddet till riskexponerade branscher, arbetsplatser och yrken där behovet av tillsyn är stort och där arbetsförhållandena kan förbättras genom tillsyn.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att arbetarskyddslagstiftningen följs på arbetsplatserna, och tillsynen är effektivare när den riktas till specifika riskfyllda branscher och arbetsplatser. Bland annat i Norge och i Danmark har forskningsinstitutionerna utvecklat branschspecifika arbetsmiljöindikatorer och tillvägagångssätt både för att kartlägga risker och för att förmedla information.

Arbetsmiljökonferensen i Tammerfors är en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet under år 2016. Målsättningen med mötet är att föra diskussion samt dela information och god praxis mellan de nordiska länderna när det gäller riskbaserad tillsyn över arbetarskyddet.

Nordiskt samarbete inom arbetsmiljöområdet görs också vid Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet (NIVA). NIVA, som grundades år 1982 av Nordiska ministerrådet, är i första hand ett forum för kunskapsspridning inom arbetsmiljöområdet. Institutionen organiserar kurser, symposier, workshops och seminarier inom arbetsmiljöområdet. NIVA deltar också i arbetsmiljökonferensen i Tammerfors.

”Det här är en möjlighet att närma sig arbetarskyddstillsynen i de nordiska länderna och att få en bättre uppfattning om behovet av fortsatt kompetensutveckling. Det är intressant att höra hur man i de olika nordiska länderna jobbar med frågor om riskbaserad tillsyn”, säger NIVA:s direktör Birgitta Forsström.

Ytterligare information
Hannele Jurvelius, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 295 163486
Birgitta Forsström, direktör vid NIVA, tfn +358 44 762 3900

På SHM:s webbplats
Arbetslivet

För mer information om NIVAs verksamhet samt kursutbud www.niva.org.

Tillbaka till toppen