Hoppa till innehåll
Media

Nordiska social- och hälsoministrar dryftar utmaningar med flyttrörelsen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2016 11.38
Pressmeddelande 58/2016

Social- och hälsovårdstjänsterna för asylsökande och invandrare skapar diskussion bland de nordiska ministrarna. Nästan 250 000 personer ansökte om asyl i ett nordiskt land under 2015 och situationen för med sig utmaningar också för socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Finlands, Sveriges, Norges, Danmarks, Islands, Ålands och Grönlands ministrar med ansvar för social- och hälsofrågor träffas i Helsingfors onsdagen den 27 april. Finlands representanter vid mötet är social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä och familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Gemensamma nordiska utmaningar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är bl.a. hälsoundersökningar för asylsökande, smittsamma sjukdomar och vaccinationer, ensamkommande asylsökande barn samt socialservice speciellt för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Alla nordiska länder har infört screening av smittsamma sjukdomar för flyktingar och asylsökande. I Finland genomgår de asylsökande hälsoundersökning och screening av infektionssjukdomar på förläggningarna för asylsökande. Vuxna asylsökande har rätt till brådskande och nödvändiga socialtjänster och hälso- och sjukvårdstjänster. Minderåriga asylsökande har rätt till samma socialtjänster och hälso- och sjukvårdstjänster som finska barn.

Både gällande asylsökandes och invandrares social- och hälsovårdstjänster och integrering betonar ministrarna Mäntylä och Rehula vikten av ett sektorövergripande samarbete inom förvaltningen.

”Speciellt viktigt är det att trygga servicebehovet hos kvinnor, barn och andra utsatta grupper”, säger minister Mäntylä.

”Lyckad integration kräver samarbete på många olika delområden, vi måste se på helheten”, fortsätter minister Rehula.

Idag samarbetar de nordiska länderna i integreringen av flyktingar och invandrare bland annat genom det nordiska stödprogrammet. Också ministerrådets roll i integreringen förstärks.

Social- och hälsoministrarnas möte i Helsingfors är en del av Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet under år 2016. Målsättningen med mötet är att föra diskussion samt dela information och god praxis mellan de nordiska länderna när det gäller socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster för asylsökande. Vid mötet ges också en gemensam deklaration om samarbete inom folkhälsoområdet i syfte att minska hälsoskillnader.

Till medierna: Det finns möjlighet att intervjua ministrarna i samband med mötet den 27 april kl. 14.30–14.55. Förhandsanmälningar senast den 26 april före kl. 16 till informatör Anne-Sofie Pesola, 0295 163 625 eller viestinta(at)stm.fi

Ytterligare information:
Maria Waltari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 337
Viveca Arrhenius, socialråd, tfn 0295 163 286

På SHM:s webbplats
Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

Hanna Mäntylä Juha Rehula
Tillbaka till toppen