Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

De nordiska länderna vill begränsa överanvändning av antibiotika

Social- och hälsovårdsministeriet
9.9.2015 10.52
Nyhet 44/2015

De nordiska social- och hälsovårdsministrarna samlas den 9 september i Köpenhamn. Vid Nordiska ministerrådets möte avges bl.a. ett nordiskt uttalande som tar upp antibiotikaresistens.

Överanvändning av antibiotika är ett växande problem som hotar såväl människornas som djurens välfärd. Det bör bekämpas aktivt för att effekten av antibiotika inte ska gå förlorad.

Överanvändningen av antibiotika försvagar det skydd som antibiotika erbjuder, förlänger sjukdomar och ökar dödlighet. I centrum av bekämpningsåtgärderna finns det tväradministrativa samarbetet i fråga om såväl människors som djurs hälsa, liksom även inom jordbruks- och miljösektorn.

I uttalandet föreslås att strategigruppen ”One Health”, som överskrider de nordiska förvaltningsgränserna, inrättas för att dela med sig av information och bästa praxis. I Finland syns ”One Health” redan i bland annat den multiprofessionella AMR-gruppens arbete, vilken har till uppgift att utarbeta en nationell strategi för bekämpning av mikrobläkemedelsresistens under den kommande vintern.

Det uttalande som nu avges baserar sig på utredningsman Bo Könbergs rapport från i fjol. I rapporten efterlyste han bättre bestående strukturer samt forum för multiprofessionellt tväradministrativt samarbete för det internationella samarbetet. I detta sammanhang vill Finland utveckla Nordens Välfärdscenters (NVC) verksamhet i Helsingfors för att det bättre ska kunna stöda folkhälsan och det social- och hälsopolitiska samarbetet.

Nordiskt mervärde kan produceras genom att profilen för Nordens Välfärdscenters kontor utvidgas till att gälla förutom alkohol- och narkotikapolitik även andra livsstils- och folkhälsofrågor i större utsträckning.

Att stärka folkhälsan är centralt även under Finlands ordförandeskapsperiod 2016. Finland har startat det treåriga ordförandeskapsprojektet ”Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete”. De många delprojekten inom ramen för projektet är nära förbundna med rekommendationerna i Könbergs rapport och förbättring av folkhälsan.

Ytterligare information:

Överinspektör Maria Waltari, tfn 02951 63337
Överläkare Anni Julkunen-Virolainen tfn 02951 63324

Tillbaka till toppen