Hyppää sisältöön
Media

Kansallisen lapsistrategian pilotti osallistaa lapset ja nuoret lainvalmisteluun

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2021 15.47
Tiedote

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanossa toteutetaan pilotti, jossa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta lastensuojelulain valmistelussa. Pilotissa on tarkoitus luoda malli lasten ja nuorten kuulemiseksi lainsäädäntötyön yhteydessä. 

Mallin pilotointi toteutetaan kevään 2021 aikana, jolloin sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lastensuojelulain uudistusta. Nuoria kuullaan muutamissa ennalta valituissa aihealueissa. 

Pilotista vastaa työryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa nuorten kuulemiset ja raportoi niistä saadut tulokset sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmistelijoille. Mallinnus lasten ja nuorten kuulemisesta lainvalmistelun yhteydessä -julkaisun on määrä valmistua pilotin päätyttyä. 

”Lapsistrategian tavoitteena on edistää ja vahvistaa lapsen oikeutta osallisuuteen. Strategian tavoitteena on, että lasten osallisuus, oikeus tulla kuulluksi ja tiedonsaanti huomioidaan systemaattisesti kaikessa lapsia joko suoraan tai välillisesti koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa. Strategian toimeenpanossa kehitettään välineitä tähän työhön, sillä jokaisen lapsen ääni on tärkeä sekä arvokas ja se ansaitsee tulla kuulluksi”, toteaa kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.

Lastensuojelulain kuulemista koskevan pilotin tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeutta osallistua palveluidensa arviointiin sekä lisätä heidän tietojaan asemaansa ja oikeuksiaan koskevasta sääntelystä ja niiden tavoitteista. Nuorten kuuleminen otetaan huomioon esityksen jatkovalmistelussa. 

”Lastensuojelun osallisuuspilotissa tarjotaan lastensuojelun asiakkaina oleville nuorille mahdollisuus tulla kuulluksi lastensuojelua koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta. Uudistuksessa halutaan nimenomaan kehittää nuorten tarpeisiin vastaavia palveluja, minkä vuoksi pilotissa kuullaan ensisijaisesti nuoria”, kertoo pilotista vastaava asiantuntija Pasi Pollari.

Pilotin työskentelyn pohjalta tehdään myös kirjallinen kuvaus siitä, kuinka nuoria on kuultu. Kuvauksen on tarkoitus toimia jatkossa mallina eri lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä.

Lisätietoja

lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, p. 0295161177, [email protected]
VT, asiantuntija Pasi Pollari, p. 041 7080530, [email protected] (lastensuojelun osallisuuspilotti)

Sivun alkuun