Hoppa till innehåll
Media

Vetenskaplig utvärdering av en basinkomst inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2018 12.14 | Publicerad på svenska 2.7.2018 kl. 10.42
Pressmeddelande 98/2018

Social- och hälsovårdsministeriet och Folkpensionsanstalten har kommit överens om en utvärdering av försöket med basinkomst. Försöket med basinkomst inleddes 2017 och fortsätter fram till utgången av detta år.

Information om resultaten av första försöksåret fås under första hälften av 2019. En registerbaserad studie om hela försöket blir klar ett år senare. Folkpensionsanstalten svarar för organiseringen av hela studien, och den kan använda Statens ekonomiska forskningscentral och andra partner i genomförandet av projektet.

Huvudsyftet med försöket är att producera information om hur basinkomsten påverkar sysselsättning och inkomst för dem som deltar i försöket. I försöket bör även effekter av basinkomsten på välfärden för mottagarna av basinkomst utvärderas. Detta ansågs vara viktigt vid riksdagsbehandlingen av den lag som gäller försöken. Vid sidan om registermaterial förutsätter det informationsinsamling under tiden för försöket genom till exempel enkäter och intervjuer. Därigenom utreds hur försökspersonerna själva har upplevt basinkomsten och vad de berättar om sina val, såsom till exempel inledande av företagsverksamhet, mottagande av arbete eller ansökan om utkomstskydd för arbetslösa.

I försökslagen som gäller basinkomst har Folkpensionsanstalten skyldighet att följa upp och rapportera under den tid försöket pågår. I försöket med basinkomst är det fråga om ett randomiserat försök där man har bildat en kontrollgrupp för mottagarna av basinkomst. Detta möjliggör en god utgångspunkt för den vetenskapliga utvärderingen. Folkpensionsanstalten informerar personer som hör till både försöks- och kontrollgruppen om telefonenkäten. Efter utvärderingen som organiseras av Folkpensionsanstalten kan studiematerialet inom ramen för vad dataskyddslagen tillåter överlämnas för utbredd användning av forskare.

Försöket med basinkomst är en del av statsminister Juha Sipiläs regerings spetsprojekt ”Kundorienterad service”.

Ytterligare information

Raija Volk, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63263, [email protected]

Miska Simanainen, forskare, Folkpensionsanstalten, tfn 020 634 0527, [email protected]

Det här är en svenskspråkig översättning av pressmeddelandet som publicerades den 27.06.2018
 

Tillbaka till toppen