Hyppää sisältöön
Media

Perustulon tieteellinen arviointi alkaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.6.2018 12.14
Tiedote 98/2018

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela ovat sopineet perustulokokeilun arvioinnista. Perustulokokeilu alkoi vuonna 2017 ja se jatkuu tämän vuoden loppuun asti.

Ensimmäisen kokeiluvuoden tuloksista saadaan tietoa vuoden 2019 alkupuolella. Koko kokeilua koskeva rekisteripohjainen tutkimus valmistuisi vuotta myöhemmin. Kela vastaa tutkimuskokonaisuuden organisoinnista ja se voi käyttää Valtion taloudellisen tutkimuskeskusta ja muita kumppaneita hankkeen toteutuksessa.

Kokeilun päätavoitteena on tuottaa tietoa perustulon vaikutuksista kokeiluun osallistuvien työllisyyteen ja tuloihin. Kokeilussa tulisi arvioida myös perustulon vaikutuksia perustulon saajien hyvinvointiin, tätä pidettiin tärkeänä myös kokeilulain eduskuntakäsittelyssä. Tämä edellyttää rekisteriaineistojen ohella kokeilun aikaista tiedonkeruuta esimerkiksi kyselyillä ja haastatteluilla. Näin selvitetään, miten koehenkilöt itse ovat kokeneet perustulon ja mitä he kertovat tekemistään valinnoista, kuten esimerkiksi yritystoiminnan aloittamisesta, töiden vastaanottamisesta tai työttömyysturvan hakemisesta.

Perustuloa koskevassa kokeilulaissa Kelalla on velvollisuus kokeilun aikaiseen seurantaan ja raportointiin. Perustulokokeilussa on kysymys satunnaistetusta kokeilusta, jossa perustulon saajille on muodostettu verrokkiryhmä. Tämä mahdollistaa hyvän lähtökohdan tieteelliselle arvioinnille. Kela informoi puhelinkyselystä sekä koe- että verrokkiryhmään kuuluvia henkilöitä. Tutkimusaineisto voidaan Kelan organisoiman arvioinnin jälkeen luovuttaa tietosuojalain sallimissa puitteissa laajemmin tutkijoiden käyttöön.

Perustulokokeilu on yksi osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihanketta Palvelut asiakaslähtöisiksi.

Lisätietoja

johtaja Raija Volk, STM, p. 02951 63263, [email protected]
tutkija Miska Simanainen, Kela, p 020 634 0527, [email protected]

Sivun alkuun