Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En familjevänlig arbetsplats beaktar de olika livssituationerna hos de anställda

Social- och hälsovårdsministeriet
29.1.2019 11.54 | Publicerad på svenska 30.1.2019 kl. 14.22
Nyhet

En familjevänlig arbetsplats ligger i både de anställdas och arbetsgivarens intresse.

Möjligheten att kombinera arbetsliv och övrigt liv på ett bra sätt ökar de anställdas och deras närståendes välbefinnande samt ökar arbetets produktivitet och meningsfullhet.

Nya publikationer har kommit ut till stöd för kombination av arbetsliv och övrigt liv: utbildningsmaterial om familjevänlig praxis på arbetsplatserna samt en utredning om hur man kombinerar närståendevård och förvärvsarbete.

Kännetecken på en familjevänlig arbetsplats är till exempel flexibla arbetstider, fungerande vikariearrangemang, överenskomna spelregler och en diskuterande, öppen atmosfär. Tack vare dem kan man kombinera arbetsliv och övrigt liv på ett så bra och meningsfullt sätt som möjligt, oavsett om det är fråga om vård av små barn eller närståendevård.

Biträdande professor Laura Kalliomaa-Puha från Tammerfors universitet som har utrett hur man kombinerar närståendevård och förvärvsarbete konstaterar att lagstiftningen i regel inte utgör ett hinder för en fungerande samordning av arbete och övrigt liv, utan attityderna. Metoder tas inte i bruk eller så är atmosfären inte öppen och diskuterande. Å andra sidan skulle mer information om i synnerhet närståendevården behövas på arbetsplatserna.

Tillbaka till toppen