Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsfördelningen mellan familje- och omsorgsminister Kiurus specialmedarbetare har uppdaterats

Social- och hälsovårdsministeriet
23.8.2019 15.39 | Publicerad på svenska 27.8.2019 kl. 14.20
Nyhet

Familje- och omsorgsminister Krista Kiurus specialmedarbetare är Laura Lindeberg, Sampo Varjonen och Timo Lehtinen.

Minister Kiurus statssekreterare är Eila Mäkipää.

Laura Lindebergs ansvarsområden är ärenden som anknyter till ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård, social- och hälsovårdsreformen, äldreomsorg och revideringen av äldreomsorgslagen.

Lindeberg har tidigare arbetat bland annat som specialsakkunnig vid Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia. Hennes ansvarsområden var yrkesetik, yrkesfrågor inom socialvården och utbildningspolitik. Lindeberg är politices kandidat.

Sampo Varjonens ansvarsområden är minister Kiurus ärenden i ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen och ärenden som gäller reformen av den sociala tryggheten samt utkomststöd.

Varjonen har tidigare bland annat varit socialpolitisk sakkunnig till den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Varjonen är politices magister.

Timo Lehtinens ansvarsområden är kommunikation och pressrelationer, ärenden som anknyter till ministerarbetsgruppen för barn- och ungdomspolitik samt alkohol och narkotika, skadeverkningar av penningspel och psykisk hälsa.

Lehtinen har tidigare varit chef för samhällsrelationer och direktör för viss tid vid SOSTE Finlands social och hälsa rf. Lehtinen är politices magister.

Eila Mäkipää har tidigare arbetat vid riksdagen bland annat som utskottsråd, biträdande generalsekreterare, riksdagssekreterare och biträdande riksdagssekreterare. Mäkipää har en juris kandidatexamen och en kandidatexamen i förvaltningsvetenskaper.

Ytterligare information

Laura Lindeberg, specialmedarbetare, tfn 02951 63109, [email protected]
Sampo Varjonen, specialmedarbetare, tfn 02951 63603, [email protected]
Timo Lehtinen, specialmedarbetare, tfn 02951 63387, [email protected]
Eila Mäkipää, statssekreterare, tfn 02951 63632, [email protected]
Jaana Blomqvist, sekreterare för specialmedarbetare Lindeberg, tfn 02951 63619, [email protected]
Minna Westerholm, sekreterare för specialmedarbetarna Varjonen och Lehtinen, tfn 02951 63336, [email protected]
Riikka Mononen, sekreterare för statssekreterare Mäkipää, tfn 02951 63531, [email protected]

Tillbaka till toppen