Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Päivärahaetuuksista tehtävän vähennyksen suuruus vuonna 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.12.2016 14.43
Tiedote 261

Sairausvakuutuslain mukaisen päivärahaetuuden ja työttömyysturvalain mukaisen ansiopäivärahan perusteena olevasta ansiosta vähennetään 4,64 % vuonna 2017. Samansuuruinen vähennys tehdään työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta päivärahasta ja kuntoutusrahasta.

Tämän niin sanotun prosenttivähennyksen laskemista koskevia sairausvakuutuslain, työttömyysturvalain ja työtapaturma- ja ammattitautilain säännöksiä muutetaan vuoden 2017 alusta alkaen. Tasavallan presidentti vahvisti lait 29. joulukuuta, ja ne tulevat voimaan 1.1.2017.

Prosenttivähennyksen määrä lasketaan työntekijän työeläkevakuutusmaksun, palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteella. Nyt voimaan tulevilla lainmuutoksilla poistetaan kilpailukykysopimuksen mukaisen palkansaaja- ja työntekijämaksujen korotuksen vaikutus päivärahaetuuksiin.

Laskelmassa huomioon otettava työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 6,15 %, sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1,58 % ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,6 % palkasta vuonna 2017. Prosenttivähennys on 60 % mainittujen maksujen yhteismäärästä, josta on ensin vähennetty kilpailukykysopimuksen mukainen korotus 1,59 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja

hallitusneuvos Mika Mänttäri, p. 0295 163125, [email protected]

Sivun alkuun