Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommentera Tjänsteutbudsrådets nya rekommendationer

Social- och hälsovårdsministeriet
14.6.2016 15.20
Pressmeddelande 95/2016

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården (PALKO) har gett ut två utkast till rekommendationer för kommentarer. Enligt rekommendationerna ska multidisciplinär rehabilitering för att aktivera patienten efter höftfrakturoperation samt vård av tandlöshet i underkäken med en implantatstödd helprotes höra till serviceutbudet inom den hälso- och sjukvård som finansieras offentligt.

Utkasten till rekommendationer kan kommenteras i tjänsten dinåsikt.fi fram till den 5 juli 2016. De slutliga rekommendationerna kommer att ges efter sommaren. Materialet finns för tillfället tillgängligt enbart på finska, men de slutliga rekommendationerna kommer att översättas till svenska.

”I takt med att befolkningen åldras ökar också antalet höftfrakturer. Det är viktigt att man i rehabiliteringen av patienterna använder verkningsfulla metoder för att så många som möjligt kan fortsätta sitt liv i samma livsmiljö som förut. Också tandlöshet är allmänt bland de äldre. Med rätt kost och näring kan deras funktionsförmåga och livskvalitet bevaras på en god nivå längre”, säger PALKOs ordförande, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee.

”Genom att göra de rekommenderade förfarandena till en etablerad vård- och rehabiliteringspraxis kan man bidra till att förbättra den äldre befolkningens allmänna hälsotillstånd och livskvalitet. Detta bidrar också till att uppnå de sparmål som ställts för social- och hälsovården”, konstaterar hon.

Tjänsteutbudsrådet utnämndes för sin första mandatperiod den 12 juni 2014. Kanslichef Sillanaukee är nöjd med att PALKO har kommit i gång med sitt arbete.

”De första teman som behandlats i rådet är viktiga speciellt med tanke på att befolkningen åldras. Det är viktigt att använda verkningsfulla vård- och rehabiliteringsmetoder för att uppnå goda resultat och hålla social- och hälsovårdskostnaderna under kontroll. Det viktigaste är dock naturligtvis att minimera mänskligt lidande och förbättra människors livskvalitet.”

PALKO finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet och har till uppgift att ge rekommendationer om vilka metoder som ska höra till de hälso- och sjukvårdstjänster som finansieras offentligt.

Ytterligare information

PALKOs ordförande, kanslichef Päivi Sillanaukee, tfn 02951 63356
PALKOs generalsekreterare Jaana Leipälä, tfn 02951 63073
Expert Sari Koskinen, tfn 02951 63409 (implantstödd protes)
Expert Reima Palonen, tfn 02951 63090 (rehabilitering vid höftfraktur)

palveluvalikoima.fi

Varje år drabbas omkring 6 500 personer av höftfraktur.  Kostnaderna för vården och rehabiliteringen är redan under det första året cirka 200 miljoner euro. Enligt resultaten av inhemska undersökningar kan man uppnå en inbesparing på ungefär 5 000 euro per patient om rehabiliteringen genomförs enligt verkningsfulla metoder. För närvarande genomförs rehabiliteringen inte på ett enhetligt sätt i vårt land. När rehabiliteringen ger bättre resultat kan en större del av patienterna fortsätta sina liv i samma livsmiljö som förut och behovet av social- och hälsovårdstjänster minskar.

Tandlöshet vårdas i allmänhet med avtagbara helproteser.  När det saknas tänder börjar käkbenet krympa vilket kan leda till att den avtagbara protesen sitter dåligt särskilt i underkäket. Om protesen sitter dåligt försvagas tuggförmågan, vilket för sin del begränsar kostvanorna. Sämre kost kan leda till att man drabbas av andra sjukdomar. Om protesen inte sitter fast ordentligt kan detta påverka även talförmågan och annat socialt umgänge. Genom att helprotesen fästs på underkäket med hjälp av två implantat kan tuggförmågan förbättras och även andra problem som beror på att protesen inte sitter fast ordentligt undvikas.

Tillbaka till toppen