Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ota kantaa Palveluvalikoimaneuvoston tuoreisiin suosituksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.6.2016 15.20
Tiedote 95/2016

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on julkaissut kommentoitaviksi kaksi suositusluonnosta. Suositusten mukaan lonkkamurtuman leikkaushoidon jälkeinen potilasta aktivoiva moniammatillinen kuntoutus ja alaleuan hampaattomuuden hoito implanttikiinnitteisellä kokoproteesilla kuuluvat Suomen julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Suositusluonnoksia voi kommentoida otakantaa.fi-palvelussa 5.7.2016 saakka. Valmiit suositukset julkaistaan kesän jälkeen.

”Vanhusväestön lisääntyessä lonkkamurtumien määrä kasvaa. On tärkeää, että potilaiden kuntoutuksessa käytetään vaikuttavia menetelmiä, jotta mahdollisimman moni voi jatkaa elämäänsä entisessä elinympäristössään. Hampaattomuus on myös yleisintä ikäihmisillä. Kun heidän ravitsemuksensa on kunnossa, heidän toimintakykynsä ja elämänlaatunsa säilyy pitempään hyvänä” kuvaa PALKOn puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

”Kun nyt julkaistujen suositusluonnosten mukaiset toimintatavat saadaan kattavasti osaksi hoito- ja kuntoutuskäytäntöjä, voidaan parantaa ikääntyneen väestön terveydentilaa ja elämänlaatua. Tämä auttaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon säästötavoitteiden saavuttamisessa”, hän toteaa.

Palveluvalikoimaneuvosto nimitettiin ensimmäiselle toimikaudelleen 12.6.2014. Kansliapäällikkö Sillanaukee on tyytyväinen siihen, että PALKOn työ on päässyt käyntiin.

”Ensimmäiset käsittelyyn otetut aiheet ovat tärkeitä erityisesti väestön ikääntymisen johdosta. Vaikuttavien hoito- ja kuntoutusmenetelmien käyttäminen on olennaista, jotta saavutamme hyviä hoitotuloksia ja voimme pitää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset hallinnassa. Inhimillisten kärsimysten minimoiminen ja elämänlaadun parantaminen ovat tietysti kaikkein tärkeintä.”

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin.

Palveluvalikoima

Lisätietoja

PALKOn puheenjohtaja, kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, puh. 02951 63356
PALKOn pääsihteeri Jaana Leipälä, puh. 02951 63073
Erityisasiantuntija Sari Koskinen, puh. 02951 63409 (implanttikiinnitteinen proteesi)
Erityisasiantuntija Reima Palonen, puh. 02951 63090 (lonkkamurtumakuntoutus)


Lonkkamurtuman saa joka vuosi noin 6500 henkilöä.  Murtumien hoito ja kuntoutus maksaa jo ensimmäisen vuoden aikana yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Kotimaisten tutkimustulosten mukaan jo ensimmäisen vuoden aikana voidaan saavuttaa keskimäärin noin 5000 euron säästö potilasta kohti, kun kuntoutus toteutetaan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Tällä hetkellä kuntoutus ei toteudu maassamme yhdenmukaisesti. Kun kuntoutustulokset paranevat, suurempi osa potilaista voi palata entiseen elinympäristöönsä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarve vähenee.

Hampaattomuutta hoidetaan yleisimmin irrotettavalla kokoproteesilla. Hampaiden poiston jälkeen leukaluun harjanne alkaa surkastua ja irtoproteesin pysyvyys erityisesti alaleuassa heikkenee vähitellen. Huono pysyvyys heikentää purentakykyä, mikä taas rajoittaa ruokavaliota. Huono ravitsemustilanne puolestaan altistaa monille sairauksille. Proteesin pysymättömyys voi myös haitata puhetta ja muuta sosiaalista kanssakäymistä. Kiinnittämällä alaleuan kokoproteesi kahdella implantilla leukaluuhun voidaan parantaa purentakykyä ja välttää proteesin paikoillaan pysymättömyydestä johtuvat ongelmat.

Sivun alkuun