Hoppa till innehåll
Media

Omais- ja perhehoitajien tukea lisätään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2016 14.24
Tiedote 104/2016

Omais- ja perhehoitajia koskevaa lainsäädäntöä on muutettu. Muutosten tavoitteena on tukea hoitajien jaksamista ja hyvinvointia sekä kehittää hoitotehtävää tukevia palveluja. Perhehoidossa hoidettavien enimmäismäärä nousee kuuteen.

Jatkossa kaikki omaishoitosopimuksen tehneet omaishoitajat saavat vähintään kaksi vapaata vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti hoitoon sidotut omaishoitajat saavat vähintään kolme vapaata vuorokautta kuukaudessa samoin edellytyksin kuin nykyisinkin. Vapaat voi myös käyttää useassa osassa aiempaa joustavammin.

Omaishoitajilla on usein vaikeuksia käyttää lakisääteiset vapaapäivänsä. Jotta vapaat toteutuisivat, sijaishoitokäytäntöjä kehitetään. Kunnille tulee velvollisuus järjestää omaishoitajille tarvittaessa myös valmennusta ja koulutusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia.

Perhehoidon vähimmäispalkkio nousee vähintään 775 euroon kuukaudessa. Perhehoitajille tulee oikeus vähintään kahteen vapaaseen vuorokauteen kuukaudessa. Nykyisin heillä on oikeus vähintään yhteen vapaaseen arkipäivään kuukaudessa.

Perhehoidossa hoidettavia voi olla jatkossa enintään kuusi, jos hoitopaikassa asuu vähintään kaksi hoitajaa, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Päätoimisesti perhehoitajana toimivalla on oikeus hyvinvointi- ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi. Muut kuin päätoimiset perhehoitajat ovat oikeutettuja tarkastukseen tarvittaessa.

Omaishoitosopimuksiin, hoito- ja palvelusuunnitelmiin sekä perhehoitajien toimeksiantosopimuksiin tehtävät muutokset eivät edellytä sopimusten irtisanomista. Sopimukset on tarkistettava niin, että ne vastaavat uutta lainsäädäntöä. Omaishoidon tuessa tarvittavat tarkistukset tulee tehdä 31.3.2017 mennessä ja perhehoidossa 31.12.2016 mennessä.

Omaishoitajalla on oikeus omaishoitajan hoitotehtävää tukeviin palveluihin sekä vapaisiin lain voimaantulosta alkaen riippumatta siitä, onko omaishoitosopimusta tai hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistettu. Kunnan on sovittava tarvittaessa omaishoitajan kanssa siitä, kuinka vapaapäivät voidaan käyttää takautuvasti.

Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lait keskiviikkona 29. kesäkuuta. Muutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2016 lukuun ottamatta omaishoitajien valmennusta koskevaa säännöstä, jota sovelletaan 1.1.2018 alkaen.

Lisätietoja

lakimies Erkki Papunen, STM, p. 0295 163 298, [email protected]

Tillbaka till toppen