Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mentalvårdslagens bestämmelser om rättspsykiatriska patienter ändras

Social- och hälsovårdsministeriet
8.1.2016 9.41
Nyhet

Mentalvårdslagens bestämmelser om rättspsykiatriska patienter förtydligas. De nya bestämmelser som har fogats till mentalvårdslagen gäller situationer där ett beslut om att fortsätta eller avsluta vård oberoende av patientens vilja av någon exceptionell orsak inte har fattats inom sex månader, såsom lagen förutsätter. Bestämmelserna träder i kraft den 1 februari 2016.

Om den sex månader långa tidsfristen för beslut om fortsatt vård eller avslutande av vården av en rättspsykiatrisk patient av någon exceptionell orsak har överskridits, ska sjukhuset omedelbart utreda behovet av att fortsätta vården oberoende av patientens vilja. Dessutom ska sjukhuset fatta ett interimistiskt beslut om fortsatt vård av patienten i högst 14 dagar. Efter det ska Institutet för hälsa och välfärd på framställning av sjukhuset fatta beslut om fortsatt vård eller avslutande av vården av patienten.

Exceptionella orsaker till att ett beslut om fortsatt vård eller avslutande av vården av en rättspsykiatrisk patient inte har fattats inom den föreskrivna tidsfristen kan t.ex. vara att patienten utan tillstånd har lämnat sjukhuset, att sjukhuset har begått ett misstag eller att förvaltningsdomstolen på grund av ett form- eller procedurfel har upphävt beslutet om fortsatt vård.

Mer information om riksdagsbehandlingen av den regeringsproposition som gäller ändringen finns här.

Ytterligare information:

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, tfn 02951 63092, [email protected]

Tillbaka till toppen