Hoppa till innehåll
Media

Nya begränsningar för förplägnadsrörelser i flera landskap

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.8.2021 18.40
Pressmeddelande 229/2021

Statsrådet har ändrat den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Begränsningarna för samhällsspridningsfasen träder i kraft i hela Nyland och i Södra Karelen. Södra Savolax sjukvårdsdistrikt övergår till accelerationsfasen.

Förordningen träder i kraft söndagen den 22 augusti 2021. 

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i samhällsspridningsfasen i följande landskap: Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Nyland, Satakunta och Södra Karelen från och med den 22 augusti:

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–22.00 och hålla öppet kl. 05.00–23.00.

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda endast hälften av kundplatserna inomhus och utomhus. Övriga restauranger får på motsvarande sätt använda endast 75 procent av kundplatserna inomhus och utomhus.

Alla kunder i restaurangen ska såväl inomhus som utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande bordsyta. 

Kunderna ska inomhus hänvisas till egna sittplatser. Restaurangen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att de kommer till restaurangen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. I praktiken är det således inte tillåtet att ordna till exempel dans eller karaoke.

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i accelerationsfasen i landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland samt i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt och Rovaniemi stad och från och med den 22 augusti:

Förplägnadsrörelserna får servera alkohol kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00. 

Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol får använda hälften av kundplatserna inomhus. Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna inomhus. 

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Begränsningarna för förplägnadsrörelser i landskapet Åland, Östra Savolax sjukvårdsdistrikt och landskapet Lappland, med undantag av Rovaniemi stad, från och med den 22 augusti: 

Här gäller inga särskilda begränsningar i fråga om antalet kunder eller serverings- och öppettiderna.

Undantag är landskapet Åland där förplägnadsrörelser får servera alkohol endast kl. 07.00–24.00 och hålla öppet kl. 05.00–01.00.

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller i alla områden.

Undantagen från begränsningarna ändras inte

Begränsningarna i förordningen gäller inte personalrestauranger eller försäljning av mat som avhämtas. Begränsningarna i fråga om öppettiderna gäller inte ombord på fartyg och luftfartyg som går i trafik mellan Finland och utlandet eller i trafik utomlands, och inte heller förplägnadsrörelser som finns i anslutning till distributionsstationer för flytande bränsle.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341, [email protected]

Regionförvaltningsverken svarar på frågor som gäller det praktiska genomförandet av begränsningarna.

Tillbaka till toppen