Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny handbok för interaktiv planering av arbetsmiljön

Social- och hälsovårdsministeriet
13.1.2021 9.06

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en handbok för förebyggande och interaktiv planering av arbetet och arbetsmiljön.

I handboken beskrivs vilka saker som ska beaktas i planeringens olika skeden för att trygga säkra och sunda arbetsförhållanden på arbetsplatserna.

Handboken fokuserar på planering av kontors- och sakkunniguppgifter, men den kan utnyttjas på vilken arbetsplats som helst.

I handboken beaktas också alla aspekter av ergonomi, dvs. organisatorisk, kognitiv och fysisk ergonomi. En samtidig granskning av dessa i planeringsskedet bidrar till att förebygga och hantera risker.

Handboken har utarbetats av Sitowise Oy på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet som en del av projektet Människan i planeringen av arbetet och arbetsmiljön. Projektet baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets strategi och policyn för arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet fram till 2030. 

Ytterligare information

Tarja Kantolahti, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Matias Halmeenmäki, designchef, Sitowise Oy, [email protected]
Annika Myrsky, kommunikations- och interaktionsexpert, Sitowise Oy, [email protected]
 

Tillbaka till toppen