Hoppa till innehåll
Media

Tobaksrökning bland unga minskar fortfarande, men minskningen i alkoholbruket har stannat upp

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2017 9.32
Pressmeddelande 94/2017

Finländska unga röker cigaretter alltmer sällan, men snusanvändningen bland pojkar i 18-årsåldern har fortsatt öka. Alkoholbruket och berusningsdrickandet har länge minskat, men den utvecklingen har nu stannat upp. Tobak och alkohol hör inte till vardagen bland barn under 13 år, med några få undantag. Bland annat detta framgår av Undersökningen om hälsovanor bland unga 2017.

Var tionde ungdom röker

Av de finländska flickorna och pojkarna i åldern 16–18 år röker var tionde (10 %) cigaretter dagligen. Vid millennieskiftet var andelen fortfarande 31 %. Experimenterande med och användning av snus har efter millennieskiftet ökat i alla åldersgrupper, men under de två senaste åren har snusanvändningen ökat endast bland pojkar i åldern 18 år. När snus räknas med används tobaksprodukter dagligen av 15 % av pojkarna och 10,3 % av flickorna i åldern 16–18 år.

Nästan hälften av de unga har sett tobaksprodukter framlagda i butiker, ungefär en tredjedel på servicestationer och var sjunde i kiosker. Andelen som sett tobaksprodukter i butiker och på servicestationer hade klart ökat jämfört med 2015, medan andelen som hade sett tobaksprodukter i kiosker hade minskat. Till följd av förbudet mot framläggande av tobaksprodukter samt skärpta regler för övervakningen av åldersgränser minskade minderårigas köp av tobak från kiosker, butiker och servicestationer mellan 2011 och 2015, men minskningen har inte fortsatt under de två senaste åren.

Allt fler unga växer upp i hem där tobaksrökning inte förekommer. I hemmen är tobaksrökning sällan tillåten inomhus eller i familjens bil, men i en del hem är det tillåtet att röka på balkongen. Utifrån ungdomarnas svar är det också få hem där elektroniska cigaretter får användas inomhus. Föräldrarnas tobaksrökning fortsätter att minska. Över två tredjedelar av de unga svarade att deras mamma inte har rökt under deras livstid, och lite över hälften svarade att deras pappa inte har rökt. Ungefär var tjugonde pappa använder dock snus. Sammantaget är det sällsynt att ungdomar exponeras för tobaksrök över en timme per dag.

När det gäller verkställigheten av de lagstadgade förbuden mot tobaksrökning vid läroanstalter förekommer det fortfarande stora skillnader beroende på skoltyp. Av de som studerade i grundskolan svarade nästan alla (97 %) att tobaksrökning i den egna skolan är helt förbjuden, medan 56 % av gymnasieeleverna och 28 % av de som gick på en yrkesutbildning svarade att så är fallet.

Merparten av 12-åringarna vet vad elektroniska cigaretter är, men experimenterande med dem har inte ökat. Elektroniska cigaretter används dagligen av 1 % av 14–18-åringarna. Av de som har prövat eller som använder elektroniska cigaretter är det ungefär hälften som använder nikotinhaltiga vätskor i de elektroniska cigaretterna. De elektroniska cigaretterna omfattas numera av tobakslagen.

Minskningen i alkoholbruk och berusningsdrickande har stannat upp

Andelen nyktra ungdomar ökade och alkoholbruket och berusningsdrickandet minskade från millennieskiftet fram till 2015. Under de två senaste åren har den utvecklingen dock stannat upp.

Andelen unga som sett alkoholdrycksreklam minskade mellan 2013 och 2015, och en ändring i alkohollagen som begränsar alkoholdrycksreklam trädde i kraft vid ingången av 2015. Det verkar dock som att effekten varit kortvarig, eftersom det inte syns någon skillnad mellan 2011 (73 %) och 2017 (71 %). Unga ser alkoholdrycksreklam i mindre utsträckning än tidigare i tidskrifter och dagstidningar och i tv. Däremot syns det allt mer alkoholdrycksreklam på nätet, vilket har ersatt de tidigare marknadsföringskanalerna.

Minderåriga köper inte längre drycker från Alko, vilket förekom ännu vid övergången mellan 1980- och 1990-talet. En sannolik förklaring är att övervakningen av försäljningen har skärpts. En del minderåriga har själva lyckats köpa alkohol i en butik. I huvudsak skaffar minderåriga alkoholdrycker genom att någon annan köper ut åt dem. Det vanligaste är att en kompis eller bekant köper alkoholdryckerna åt dem från en butik. Att förmedla alkohol är förbjudet enligt lag.

Eventuell ökning av penningspel bland unga

Andelen minderåriga unga som spelade penningspel sjönk klart efter 2011. Åldersgränsen 18 år för penningspel trädde i kraft 2010 och åldersgränsen för spel på penningspelautomater 2011. Under de två senaste åren har minskningen dock stannat upp och resultaten tyder på att spel på penningspelautomater håller på att öka. Endast ett fåtal unga uppger dock att penningspelet gett upphov till skadeverkningar, såsom gräl med föräldrarna eller skolkning.

Undersökningen om hälsovanor bland unga besvarades av 4058 ungdomar i åldern 12–18 år. Undersökningen finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och genomförs av Tammerfors universitet, och den har genomförts vartannat år sedan 1977.

Ytterligare information

Arja Rimpelä, professor, Tammerfors universitet, tfn 050 569 8285, arja.rimpela(at)uta.fi
Hanna Ollila, sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 8617, hanna.ollila(at)thl.fi (tobaksrökning)
Anu Katainen, universitetslektor, tfn 050 571 0055 anu.katainen(at)uta.fi (alkohol)
Susanna Raisamo, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 040 577 3413, susanna.raisamo(at)thl.fi (penningspel)
Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3343, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Tillbaka till toppen