Hoppa till innehåll
Media

Nu begärs utlåtande om förslaget om en ny finansieringslag för social- och hälsoorganisationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2022 12.39
Pressmeddelande

Finansieringen av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården är för närvarande till stor del beroende av de Veikkaus Ab:s intäkter som delas ut i form av statsunderstöd. Det utkast som nu är på remiss och som gäller regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården ingår i en mer omfattande reform av finansieringsmodellen.  Lagändringen innebär att man övergår till en modell med allmän budgetfinansiering. 

Utlåtandena om utkastet till regeringspropositionen ska lämnas in senast den 14 juni 2022 kl. 16.15. 

I reformen av finansieringsmodellen kompletterar de sektorspecifika ramlagarna den nya lagstiftningshelheten. Syftet med propositionen är att säkerställa att föreningarna och stiftelserna i branschen får en förutsägbar, stabil och tillräcklig finansiering som tryggar aktörernas autonomi. 

I lotterilagen finns vissa specialbestämmelser om statsunderstöd som man anser att det är viktigt att ha kvar på lagnivå när det gäller social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Dessa bestämmelser gäller delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden och Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) samt statsunderstödsbelopp och myndigheternas behörighet. 

Propositionen avses bli behandlad i riksdagen tillsammans med regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lotterilagen, så att de träder i kraft samtidigt den 1 januari 2024.


Mer information: 

Lassi Kauttonen, konsultativ tjänsteman [email protected]

Tillbaka till toppen