Hyppää sisältöön
Media

Sote-järjestöjen rahoituslain luonnoksesta pyydetään lausuntoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2022 12.39
Tiedote

Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitus perustuu tällä hetkellä keskeisesti Veikkaus Oy:n tuottojen jakamiseen valtionavustuksina. Nyt lausuntokierroksella oleva luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta liittyy laajempaan rahoitusmalliuudistukseen. Muutos merkitsisi siirtymistä yleiskatteiseen budjettirahoitukseen.

Hallituksen esityksen luonnoksesta pyydetään lausuntoja 14.6.2022 klo 16:15 mennessä.

Rahoitusmalliuudistuksessa sektorikohtaiset puitelait täydentäisivät uutta sääntelykokonaisuutta. Nyt lausuntokierroksella olevan esityksen tavoitteena on turvata alan yhdistysten ja säätiöiden ennustettava, vakaa ja toimijoiden autonomian takaava riittävä rahoitus.

Tällä hetkellä arpajaislaissa on tiettyjä valtionavustuksiin liittyviä erityissäännöksiä, joiden säilyttäminen laintasoisena sääntelynä on sosiaali- ja terveysministeriön sektorin osalta arvioitu tärkeäksi myös jatkossa. Säännökset sisältävät muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukuntaan ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA) liittyvää sääntelyä sekä valtionavustuksen määrään ja viranomaisten toimivaltaan liittyvää sääntelyä.

Hallituksen esitys on tarkoitettu käsiteltäväksi eduskunnassa samanaikaisesti arpajaislain muuttamiseen tähtäävän hallituksen esityksen kanssa siten, että ne tulisivat voimaan 1.1.2024 alkaen. 


Lisätietoja: 

Neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, [email protected]

Sivun alkuun