Hoppa till innehåll
Media

Nordiska jämställdhetsministrarna diskuterade hur temat faderskap och omsorg ska föras vidare under Finlands ordförandeskap

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2020 16.33
Nyhet

Minister Thomas Blomqvist deltog i de nordiska jämställdhetsministrarnas videokonferens den 5 november 2020. Mötets huvudteman var faderskap och omsorg och hur detta tema ska föras vidare under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021. 

Stödjandet av faderskap och jämställt föräldraskap är ett huvudtema som Finland lyfter fram i det nordiska jämställdhetsarbetet nästa år. Behandlingen av temat fortsätter utgående från resultaten i rapporten The State of Nordic Fathers, som publicerades i november 2019. Enligt rapporten är omsorgsansvaret inte jämnt fördelat i de nordiska familjerna och föräldraskapet och omsorgen förknippas fortfarande med föråldrade stereotyper.  

”Genom att aktivt delta i föräldraskapet kan papporna skapa starka band med sina barn samtidigt som de uppfyller barnens rätt till två närvarande föräldrar”, konstaterar ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Blomqvist. 

Vid mötet fattades också beslut om att inleda ett nordiskt forskningsprojekt om sexuella trakasserier i arbetslivet. Sexuella trakasserier är ett stort problem i alla nordiska länder. Mer information behövs i synnerhet om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Vid mötet beslutade ministrarna också vilka teman ministerrådet ska främja i frågor som gäller könsminoriteter och sexuella minoriteter. Ministrarna fattade beslut om ett tillägg till samarbetsprogrammet för jämställdhetssektorn om LGBTI-frågor. 

Ytterligare information:

Anna Abrahamsson, ministerns specialmedarbetare, tfn 02951 50029, [email protected]     Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, tfn 02951 63233, [email protected]
 

Tillbaka till toppen