Hoppa till innehåll
Media

Delegation för att förbättra beredskapen för undantagsförhållanden inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2019 12.36 | Publicerad på svenska 3.4.2019 kl. 11.12
Pressmeddelande 53/2019

Den nya delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden har till uppgift att planera och utarbeta förslag som ska förbättra skötseln av social- och hälsovården och beredskapen för undantagsförhållanden.

Delegationen utarbetar förslag om sådana arrangemang inom social- och hälsovården under normala förhållanden som stöder verksamheten också under undantagsförhållanden och därmed utgör grunden för förberedelser inför undantagsförhållanden.

Syftet med beredskap redan under normala förhållanden är att behövliga social- och hälsovårdstjänster är omedelbart tillgängliga i olika krissituationer i samhället både nationell, regionalt och lokalt. Beredskapen gäller situationer där det kan komma stora mängder klienter eller patienter samtidigt.

Beredskapen förutsätter förvaltningsövergripande samarbete

I sitt arbete beaktar delegationen samarbete inom hälso- och sjukvård, socialvård och miljö- och hälsoskydd inom beredskapen. Syftet är att skapa strukturer med hjälp av vilka man kan få en så god lägesbild som möjligt av olika situationer till stöd för ledningen. I beredskapen betonas också förvaltningsövergripande myndighetssamarbete samt samarbete med privata aktörer och organisationer.

Delegationen utreder också Finlands materiella beredskap för undantagsförhållanden, behövliga finansiella arrangemang samt utbildning i beredskapsfrågor och internationellt samarbete inom social- och hälsovården. Dessutom beaktar delegationen i sitt arbete nationellt eller regionalt behövlig kapacitet som flexibelt kan användas för att stödja kriståligheten i olika områden.

Ordförande för delegationen är social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee. Delegationens medlemmar företräder bl.a. olika förvaltningsområden, organisationer, social- och hälsovården och stora städer. Mandattiden för delegationen är 1.4.2019–31.5.2021.

Delegationen får tillsätta t.ex. sektioner. Behovet av sådana avgörs vid delegationens första möte i början av april.

Ytterligare upplysningar

Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 02951 63384, [email protected]

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, tfn 02951 63202, [email protected]  

Tillbaka till toppen