Hoppa till innehåll
Media

Nationell samordningsgrupp för testningsberedskap för covid-19 inleder sitt arbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2020 17.30 | Publicerad på svenska 26.8.2020 kl. 12.57
Pressmeddelande 195/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en nationell samordningsgrupp för testningsberedskap för covid-19. Samordningsgruppens mandatperiod är 26.8.2020–31.12.2021.

Samordningsgruppen stöder genomförandet av den nationella testningsstrategin, som uppdaterades den 19 augusti. Gruppen skapar en riksomfattande lägesbild och producerar en proaktiv bedömning av det behövliga laboratoriematerialet för aktörer inom social- och hälsovården och dess tillräcklighet i coronavirussituationen. 

Arbetsgruppen lägger utifrån behovskalkylen fram förslag till social- och hälsovårdsministeriet om de centraliserade anskaffningar som behövs utöver laboratoriernas egna anskaffningar samt om den materialfördelning som behövs mellan aktörerna i branschen.  

Målet är att stödja regionala aktörer i genomförandet av testningsstrategin

Utvecklandet av testningen för covid-19 och genomförandet av testningsstrategin förutsätter en direkt dialog mellan de regionala aktörer som omfattas av social- och hälsovårdens servicesystem. Samordningsgruppen stöder detta arbete utifrån modellen med fem specialupptagningsområden inom den specialiserade sjukvården och samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn inom laboratoriebranschen.

Enligt den nationella testningsstrategin för covid-19, som uppdaterades förra veckan (den 19 augusti 2020), är målet att under hösten öka testningskapaciteten från nuvarande ca 14 000 prover/dag till 20 000 prover/dag. 

För att målet ska nås behövs det mer yrkesutbildad personal inom provtagningen, laboratorieanalysen och smittspårningsverksamheten som följer efter det. Också behovet av anskaffning av utrustning och förbrukningen av laboratoriematerial ökar ytterligare. Behovet är redan nu större än till exempel vid tidigare influensaepidemier. 

När epidemin fortsätter eller framskrider är det av största vikt att aktörer inom både den offentliga och privata sektorn inom social- och hälsovården hela tiden genomför egna anskaffningar för att komplettera materiallagren. Detta gäller också aktörer inom laboratoriebranschen och provtagningen i anslutning till den.  

Ordförande för samordningsgruppen är Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. I gruppen ingår företrädare för de offentliga och privata laboratorier som utför testning, den specialiserade sjukvården och primärvården och HNS-Logistik, som samordnar materialanskaffningarna inom de fem specialupptagningsområdena samt social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Ytterligare information:

Päivi Sillanaukee, avdelningschef, [email protected]
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, [email protected]
Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, tfn 050 515 0615, [email protected]

Tillbaka till toppen