Hoppa till innehåll
Media

STM ja THL tiedottavat
När restriktionerna avvecklas och epidemin fortsätter är det av största vikt att vi själva försöker förhindra smittspridning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.2.2022 10.02 | Publicerad på svenska 24.2.2022 kl. 12.00
Pressmeddelande 54/2022
koronavirus

Nivån på behovet av sjukhusvård har fortfarande varit hög. Den tredje vaccindosen rekommenderas för alla 18 år fyllda och äldre. Det blir allt viktigare att var och en själv försöker förhindra smittspridning, i och med att restriktionerna blir lindrigare och epidemiläget fortfarande är allvarligt.

Den 23 februari vårdades sammanlagt 354 coronapatienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården, vilket är på samma nivå som föregående vecka då antalet patienter var 359. På intensivvårdsavdelningarna var antalet patienter 37, medan antalet föregående vecka var 30. Under vecka 7 togs det in 25 nya coronapatienter till intensivvårdsavdelningarna jämfört med 32 under den föregående veckan. Uppskattningsvis 29 procent av coronapatienterna på de vanliga bäddavdelningarna och 22 procent av coronapatienterna på intensivvårdsavdelningarna inom den specialiserade sjukvården var på sjukhus huvudsakligen av någon annan orsak. Andelen coronapatienter som i första hand fick vård av andra orsaker hölls på samma nivå på som föregående vecka på de vanliga bäddavdelningarna, medan andelen på intensivvårdsavdelningarna var fem procentenheter lägre än föregående vecka.

Bedömningen av epidemiutvecklingen är förenad med många osäkerhetsmoment. Det effektiva reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,85–1,05 (sannolikhetsintervallet 90 %) vilket är lägre än föregående vecka, då talet var 0,95–1,15.

Mängden virusgenom i Finlands avfallsvatten är totalt sett fortfarande på en hög nivå. Utvecklingstrenden vad gäller antalet coronafall har varit sjunkande endast i Esbo och Helsingfors. På de övriga uppföljningsorterna har trenden varit stigande eller hållit sig på samma nivå. Resultaten anges i veckorapporten om uppföljningen av avfallsvatten som publiceras på fredagar kl. 12.00 på Institutet för hälsa och välfärds webbplats (på finska).

Totalt 2 351 dödsfall till följd av covid-19 hade rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 23 februari 2022. Under de två senaste veckorna (10–23.2) har det rapporterats sammanlagt 225 dödsfall, medan motsvarande tal för de föregående två veckorna var sammanlagt 232 dödsfall. Som en del av epidemins lägesbild har Institutet för hälsa och välfärd följt upp antalet dödsfall som rapporterats till följd av covid-19-diagnoser inom en månad. Institutet för hälsa och välfärd utreder för närvarande antalet dödsfall där den huvudsakliga dödsorsaken ändå inte har samband med den konstaterade coronavirusinfektionen.

Vaccinerna ger fortfarande ett bra skydd mot allvarliga symtom av covid-19. Att ta den tredje vaccindosen är särskilt viktigt för riskgrupper och de som fyllt 60 år. Fram till den 23 februari 2022 har 88,7 procent av 18 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 86,2 procent åtminstone två vaccindoser och 60,4 procent tre vaccindoser. Vaccinationstäckningen för den tredje vaccindosen har ökat med uppskattningsvis 0,8 procentenheter i befolkningen över 18 år under en vecka (17–23.2.). Vaccinationstäckningen ökar fortsättningsvis långsammare. Vaccinationstäckningen för den tredje dosen ökade med 1,2 procentenheter den föregående veckan. En fjärde vaccindos rekommenderas till de 12 år fyllda och äldre som har allvarlig immunbrist.

Epidemin bekämpas genom lokala och regionala åtgärder. När restriktionerna avvecklas blir det allt viktigare att var och en själv försöker förhindra smittspridning, att de som är sjuka undviker närkontakter, att självtestningen ökar och att vaccinationstäckningen blir så hög som möjligt. Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Institutet för hälsa och välfärd har sammanställt de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på sin webbplats.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

 

Tillbaka till toppen