Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Omskärelse av kvinnor och flickor ett uttryck för ojämställdhet

Social- och hälsovårdsministeriet
13.10.2016 9.36
Nyhet

Kvinnlig omskärelse är könsrelaterat våld och förbjuden i de nordiska länderna. Hur kan detta könsrelaterade våld förebyggas på bästa sätt? Det här behandlas på Foko-nätverkets (Forskning om kvinnlig omskärelse) konferens mot kvinnlig könsstympning som hålls i Helsingfors den 13–14 oktober.

Konferensen Female genital mutilation and cutting - a matter of human rights and gender equality öppnas av social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila.

Mattila påminner om att de nordiska länderna har nolltolerans mot könsrelaterat våld.

”Könsrelaterat våld måste förebyggas genom att attityder och stereotypa könsroller förändras. För detta behövs internationellt samarbete över förvaltningsgränserna mellan den privata sektorn, den offentliga förvaltningen, media samt frivilligorganisationer. Flickor och kvinnor som hör till riskgrupperna ska skyddas, samtidigt som medvetenheten om ingreppets negativa konsekvenser bör förbättras”, säger minister Mattila.

I de nordiska forskarnas Foko-konferens deltar forskare, myndigheter, frivilligorganisationer och politiska beslutsfattare samt kvinnor och män med invandrarbakgrund från samhällen där kvinnlig könsstympning är allmänt förekommande. Konferensen arrangeras av Förbundet för mänskliga rättigheter i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.

Bekämpning av könsrelaterat våld en prioriterad fråga

Konferensen ingår i det program som ordnas under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. En av prioriteringarna i jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram är att bekämpa könsrelaterat våld. Könsstympning är en extrem våldshandling och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Därför vill jämställdhetsministrarna stödja det nordiska samarbetet i denna fråga.

Kvinnlig omskärelse, är förutom en kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, också ett uttryck för bristande jämställdhet och en hälsorisk. Enligt en uppskattning från FN utsätts årligen cirka tre miljoner flickor och kvinnor i hela världen för könsstympning, och det sker även i Norden.

Enligt en uppskattning från Unicef finns det över 200 miljoner könsstympade kvinnor och flickor i världen. Enligt EU:s uppskattning bor en halv miljon av dem inom EU. Enligt en annan uppskattning riskerar årligen cirka 180 000 flickor och kvinnor i Europa att bli utsatta för könsstympning.

Könsstympning innebär att de yttre könsorganen skärs bort helt eller delvis.  Sedvänjan är vanligast i Afrika och i delar av Mellanöstern och Asien. I Finland uppskattades det att kvinnlig omskärelse berörde 27 000 flickor och kvinnor år 2011. I och med att invandringen ökat uppskattas det nuvarande antalet vara större.

Ytterligare information

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 389                                          
Annamari Asikainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 232

Pirkko Mattila
Tillbaka till toppen