Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förändringsledare besöker landskapen under våren

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
26.1.2017 15.07
Nyhet

Förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen Sinikka Salo från social- och hälsovårdsministeriet och förändringsledaren för landskapsreformen Pauli Harju från finansministeriet besöker alla landskap under våren 2017.

Temat för besöken är Social- och hälsovårdsreformen och ett sektorsövergripande landskap och syftet är att stödja reformens regionala beredning. Under besöken förs en dialog mellan olika ministerier, landskapens ansvariga beredare och allmänheten om hur lagstiftningen framskrider, kritiska frågor för regionens reformberedning, och man söker tillsammans efter lösningar på de problem som framkommer.

Mötena är öppna för alla som är intresserade av reformen och speciellt för de aktörer som är med och bereder social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Vid mötet presenterar förändringsledarna Salo och Harju aktuella ärenden som gäller den riksomfattande beredningen av lagstiftningen och reformen.

I mötena deltar också sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

Landskapsbesökens tidsplan, inbjudningar och anvisningar för hur man anmäler sig finns på webbplatsen regionreformen.fi. Det material som presenteras under mötena samlas också på webbplatsen.

Ytterligare information

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman (SHM), tfn 0295 163 290, [email protected]
Suvi Savolainen, överinspektör (FM), tfn 0295 530 122, [email protected]

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus
Tillbaka till toppen