Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i fråga om bostadssammanslutningars ansökan om rökförbud

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2016 13.58
Pressmeddelande 230/2016

Statsrådet utfärdade den 8 december en förordning om de uppgifter som en bostadssammanslutning ska uppge i ansökan, när den ansöker om att kommunen ska meddela rökförbud i lägenheter eller på balkongerna till lägenheterna. Bostadssammanslutningar är t.ex. bostadsaktiebolag och hyreshus. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2017, och den utfärdas med stöd av den nya tobakslag som trädde i kraft den 15 augusti.

Till ansökan ska bifogas bostadssammanslutningens beslut som utvisar att den har rätt att ansöka om rökförbudet. Som en sådan bilaga godkänns t.ex. bolagsstämmans beslut om att ansöka om rökförbud.  Ansökan ska dessutom innehålla en specificerad redogörelse över vilka utrymmen och områden ansökan om rökförbud gäller (lokaler, balkonger och utomhusområden). Ansökan ska dessutom innehålla en byggnadsteknisk eller någon annan utredning över att det är möjligt att tobaksrök sprider sig från ett utrymme eller område till ett annat. I ansökan ska också ingå en redogörelse över hur innehavarna av utrymmena och områdena har hörts innan ansökan gjorts.

Bestämmelser om förutsättningarna för meddelande av rökförbud finns i tobakslagen.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550

Tillbaka till toppen