Hoppa till innehåll
Media

Alltfler syntetiska opioider i psykoaktiva substanser – ändring av narkotikaförordningen leder till att nya ämnen innefattas av kontroll

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.10.2018 13.37
Pressmeddelande 158/2018

Narkotikaförordningen ändras så att klassificeringen av åtta ämnen ändras enligt FN:s eller EU:s beslut. Samtidigt omfattas för första gången fyra ämnen nationellt av kontroll. FN:s och EU:s klassificering påverkar hur tillsynsmyndigheterna i Finland övervakar ämnena. Den nya förordningen träder i kraft den 15 november 2018.

Genom narkotikaförordningen är tillverkning, import, lagring, hållande till salu, överlåtelse samt innehav och användning av dessa ämnen är förbjudna och straffbara gärningar. I fråga om dessa ämnen råder nolltolerans i trafiken.

Av de ämnen som hamnar under internationell övervakning har tidigare fyra klassificerats som för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen och två nationellt förbjudits som narkotika. Ändringen av ämnenas klassificering baserar sig på FN:s narkotikakommissions beslut i mars och Världshälsoorganisationens (WHO) bedömning av ämnenas skadlighet.

Fem av ämnena är syntetiska cannabinoider (5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA, UR-144 och 5F-PB-22 och AB-CHMINACA). De har samma effekt som cannabis men jämfört med cannabis vunnen ur växtdelar är användningen av syntetiska cannabinoider förknippad med fler ansenliga risker. Ämnena är betydligt starkare än cannabis, och de kan vara svåra att dosera exakt. Det sjätte ämne som ska förbjudas (4-fluoramfetamin) är en stimulant som påverkar det centrala nervsystemet och påminner om amfetamin i fråga om sina effekter och övriga egenskaper.

Enligt EU:s beslut av den 28 september 2018 ska två ämnen som tidigare varit nationellt förbjudna innefattas i kontrollen inom hela EU. Ämnena är cyklopropylfentanyl och metoxiacetylfentanyl. De är starka syntetiska opioider som till sin struktur påminner om det narkotikaklassade smärtstillande medlet fentanyl. 

Fentanyler är ytterst farliga eftersom de vanliga doserna är så pass små, det är svårt att dosera dem exakt och överdosering leder till livsfarlig andningsdepression. Ämnena marknadsförs utan klarhet om innehållet i eller renheten av den vara som säljs. De kan också saluföras som helt andra varor eller ämnen. Detta kan även leda till situationer som oavsiktligt innebär direkt hot mot liv och hälsa. 

Syntetiska opioider som liknar fentanyl klassificeras också nationellt. För första gången ska fyra nya opioider (3-metylkrotonylfentanyl, 4-hydroxibutyrfentanyl, dvs. 4-HO-BF, 4-metoxibutyrfentanyl, dvs. 4-MeO-BF och tiofenfentanyl) innefattas av kontroll. Förslaget om att ämnena ska innefattas i den nationella kontrollen har lämnats av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Att ämnena förbjuds förhindrar inte helt och hållet användningen av dem, men genom förbudet försöker man förebygga spridning av nya psykoaktiva substanser och användning av dem som berusningsmedel. Att använda psykoaktiva substanser kan vara skadligt för hälsan, och de kan påverka den psykiska hälsan och den sociala funktionsförmågan. Förbudet mot ämnena kan bromsa upp eller till och med förhindra spridning av ämnena till nya användargrupper, i synnerhet unga. Det förbättrar också narkotikakontrollens möjligheter.

Narkotikaförordningens officiella namn är statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika. 

Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63713, [email protected]

Tillbaka till toppen