Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Muuntohuumeissa entistä enemmän synteettisiä opioideja – huumausaineasetuksen muutos tuo uusia aineita valvontaan

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.10.2018 13.37
Tiedote 156/2018

Huumausaineasetusta muutetaan siten, että kahdeksan aineen luokittelu muuttuu YK:n tai EU:n päätösten perusteella. Samalla neljä ainetta otetaan kansallisesti ensimmäistä kertaa valvonnan piiriin. YK:n ja EU:n luokittelut vaikuttavat siihen, miten valvontaviranomaiset Suomessa valvovat aineita. Uusi asetus tulee voimaan 15.11.2018.

Huumausaineasetuksella kiellettyjen aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen, luovuttaminen käyttö ja hallussapito ovat kiellettyjä ja rangaistavia tekoja. Liikenteessä näille aineille on nollatoleranssi.

Kansainväliseen valvontaan tulevista aineista neljä on aiemmin luokiteltu Suomessa kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi ja kaksi on kielletty kansallisesti huumausaineena. Muutos aineiden luokittelussa perustuu YK:n huumausainetoimikunnan https://stm.fi/sv/framsidamaaliskuussa tekemiin päätöksiin ja Maailman terveysjärjestön (WHO) arviointiin aineiden haitallisuudesta.

Viisi aineista on synteettisiä kannabinoideja (5F-MDMB-PINACA, AB-PINACA, UR-144 ja 5F-PB-22 ja AB-CHMINACA). Ne vaikuttavat kannabiksen tavoin, mutta verrattuna kasviperäiseen kannabikseen synteettisten kannabinoidien käyttöön liittyy merkittäviä lisäriskejä. Aineet ovat huomattavasti kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa. Kuudes kiellettävä aine (4-fluoriamfetamiini) on keskushermostoon vaikuttava stimulantti, joka muistuttaa vaikutuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan amfetamiinia.

EU:n 28.9.2018 tekemän päätöksen perusteella kaksi aiemmin Suomessa kansallisesti kiellettyä ainetta otetaan valvontaan EU:ssa. Aineet ovat syklopropyylifentanyyli ja metoksiasetyylifentanyyli. Nämä ovat voimakkaita synteettisiä opioideja, jotka muistuttavat rakenteeltaan läheisesti huumausaineeksi luokiteltua kipulääke fentanyyliä.

Fentanyylit ovat erittäin vaarallisia, koska käyttöannokset ovat pieniä, tarkka annostelu on vaikeaa ja yliannoksesta seuraa hengenvaarallinen hengityslama. Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta tai siten, että niitä myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tästä voi aiheutua myös tahattomasti henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. 

Fentanyylin kaltaisia synteettisiä opioideja luokitellaan myös kansallisesti. Ensimmäistä kertaa valvontaan otetaan neljä uutta opioidia (3-metyylikrotonyylifentanyyli, 4-hydroksibutyyrifentanyyli eli 4-HO-BF, 4-metoksibutyyrifentanyyli eli 4-MeO-BF ja tiofeenifentanyyli). Esitys aineiden kansallisesta valvontaan ottamisesta on tehty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa (Fimea).

Aineiden kieltäminen ei estä niiden käyttöä kokonaan, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Aineiden kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Huumausaineasetuksen virallinen nimi on valtioneuvoston asetusta huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista. 

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 02951 63713, [email protected]

Sivun alkuun