Hoppa till innehåll
Media

Möjligheten att införa en husläkarmodell utreds under sommaren

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2022 15.25
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet beställer en utredning om hur man kunde kombinera en husläkarmodell med vårdgarantin. Utredningen görs av Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts enhet för primärvård i samarbete med Uleåborgs universitets forskningsenhet för livslång hälsa. Utredningen ska vara klar den 15 augusti.

”Det har visat sig att den vårdkontinuitet som en husläkare kan erbjuda har en koppling till minskad användning av jourtjänster. För välfärdsområdena kan ett husläkarsystem sänka de totala kostnaderna för hälso- och sjukvården och underlätta rekryteringen av läkare, då arbetssättet upplevs mer lockande. Det är ändå invånarna som drar mest nytta i och med att vårdkontinuiteten förbättras", konstaterar familje- och omsorgsminister Aki Lindén.

Avsikten med utredningen är att beskriva hur modellen med husläkare går att genomföra i kombination med vårdgarantin. Det gäller nu inte det gamla systemet med husläkare, utan en modell anpassad till de rådande omständigheterna, som ska stödja vårdens tillgänglighet och kontinuitet. 

Utredningsarbetet ska resultera i vision för en ny husläkarmodell, Husläkare 2.0. Det kan till exempel vara en modell med en husläkare och en egen vårdare eller ett litet team.

Husläkarmodellen ska bland annat granskas i förhållande till modellerna med ansvariga arbetstagare och ansvarsteam, social- och hälsovårdscentrens olika uppgifter och serviceformer samt olika former av multiprofessionellt samarbete.

Avsikten är också att ta fram olika sätt att genomföra husläkarmodellen enligt gällande lagstiftning och att utreda möjligheter inom den privata sektorn, företagshälsovården och olika organisationsformer.

Ytterligare information 

Tapani Hämäläinen, medicinalråd, [email protected]

Tillbaka till toppen