Hyppää sisältöön
Media

Selvitys omalääkärimallista tehdään kesän aikana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2022 15.25
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö hankkii selvityksen siitä, miten omalääkärimalli olisi mahdollista toteuttaa yhdessä hoitotakuun kanssa. Selvitystyön tekee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö yhteistyössä Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikön kanssa. Selvityksen on tarkoitus valmistua 15.8. mennessä.

”Hyvän omalääkärikohtaisen hoidon jatkuvuuden on osoitettu olevan yhteydessä vähäisempään päivystyspalveluiden käyttöön. Hyvinvointialueiden näkökulmasta omalääkärijärjestelmä voi alentaa terveydenhuollon kokonaishintaa ja helpottaa rekrytointeja, kun lääkäreille tarjotaan mielekäs tapa tehdä töitä. Suurin hyöty tulee asukkaille, parantuneena hoidon jatkuvuutena”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén.

Selvitystyön tavoitteena on arvioida ja kuvata, miten omalääkärimalli on mahdollista toteuttaa yhdessä hoitotakuun kanssa. Kyseessä ei ole ns. vanhan omalääkärimallin toteuttaminen, vaan nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva malli, jolla olisi mahdollista edistää hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta. 

Tuloksena tulee esittää visio Omalääkäri 2.0 -toimintamallista tai -malleista. Malli voi olla esimerkiksi omalääkäri-omahoitaja -malli tai pienen tiimin malli.

Selvitystyössä omalääkärimallia tarkastellaan mm. suhteessa vastuutyöntekijämalliin ja vastuutiimimalliin, sote-keskuksen eri tehtäviin ja palvelumuotoihin sekä moniammatilliseen yhteistyöhön

Lisäksi tavoitteena on tarkastella erilaisia nykyisen lainsäädännön mukaisia tapoja toteuttaa omalääkärimallia ja selvittää yksityissektorin ja työterveyshuollon ja eri organisaatiomuotojen mahdollisuudet.

Lisätietoja 

lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen, [email protected]

Sivun alkuun