Hoppa till innehåll
Media

Mödrars fostringsarbete belönades i år undantagsvis på hösten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2021 16.00
Pressmeddelande 358/2021

Mödrar som utmärkt sig som fostrare fick utmärkelsetecken vid regionala festtillställningar på barnkonventionens dag den 20 november 2021.

På grund av coronapandemin har det inte varit möjligt att ordna en riksomfattande morsdagsfest i år eller i fjol. Traditionellt är det just på morsdagfesten som utmärkelsetecknen överräcks till mödrarna.

Mannerheims Barnskyddsförbund distrikt ordnade i samarbete med regionförvaltningsverken nio regionala festtillställningar där utmärkelsetecknen överräcktes. Festerna ordnades i Rovaniemi, Uleåborg, Ylihärmä, Kankaanpää, Tammerfors, Åbo, Jyväskylä, Kouvola och Helsingfors. Vid tillställningarna fick mödrarna som belönades 2020 och 2021 sina utmärkelsetecken. 

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen gratulerade de prisbelönta mödrarna via video.  

År 2020 belönades 36 mödrar i hela landet och i år 29. De första utmärkelsetecknen till mödrar överräcktes 1946, vilket innebär att de i år överräcks redan för 75:e gången. Med anledning av jubileumsåret har namnen på alla mödrar som fått priset under årens lopp publicerats på Riddarordnarnas webbplats.

De prisbelönta har utmärkt sig som exemplariska fostrare av barn och unga

Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden kan tilldelas mödrar i olika åldrar, som har verkat och verkar i olika livsmiljöer och uppgifter. De prisbelönta har utmärkt sig som exemplariska fostrare av barn och unga. Strävan är att mödrarna ska representera så olika grupper som möjligt, till exempel förvärvsarbetande, ensamförsörjare, mödrar som bor på landsbygden osv. samt även olika minoritetsgrupper såsom romer, samer och invandrare.

Antalet barn är inte någon avgörande grund för att få priset. Den nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år. Utöver biologiska mödrar kan det också föreslås att adoptivmödrar och fostermammor prisbelönas. Även ett mer omfattande samhälleligt fostringsansvar och verksamhet i till exempel i barnskydds- och familjeorganisationer, ungdoms- och idrottsorganisationer, skolnämnder och föräldraföreningar beaktas.

Ytterligare information

Emi Maeda, planerare, Mannerheims Barnskyddsförbund, emi.maeda(a)mll.fi, tfn 050 4655 636
Eveliina Kutila, informatör, Mannerheims Barnskyddsförbund, eveliina.kutila(a)mll.fi, tfn 040 580 2393
Eija Paanananen, assistent, social- och hälsovårdsministeriet, eija.paananen(a)gov.fi, tfn 02951 63533

Tillbaka till toppen