Hoppa till innehåll
Media

Moderskapslagen och faderskapslagen slås ihop till en föräldraskapslag vid årsskiftet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2022 14.06
Nyhet

De grundläggande utgångspunkterna i den gällande lagstiftningen förblir oförändrade, men förfarandet för erkännande av föräldraskapet på förhand blir smidigare. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Registreringen av barnets andra förälder när föräldraskapet har erkänts före barnets födelse kan i fortsättningen göras snabbare än i dag. Den nya föräldraskapslagen ändrar i princip inte förutsättningarna för mottagandet av förhandserkännande. Ett barn kan fortfarande ha bara två juridiska föräldrar. Inom kommunikationen ska man i regel använda könsneutrala begrepp, men föräldraskapet kommer fortsättningsvis att registreras antingen som faderskap eller moderskap. 

Behandlingen av de handlingar som upprättas vid förhandserkännande reformeras därför att den nuvarande processen har lett till överlappande uppgifter som sysselsätter många olika myndigheter.    I fortsättningen kan de handlingar som behövs för förhandserkännandet sändas från mödrarådgivningen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata smidigt via en applikation som kallas FöräldraWeb.  

Smidigt förhanderkännande med FöräldraWeb-applikationen

Den viktigaste förändringen med den nya föräldraskapslagen är att det från och med årsskiftet blir möjligt att upprätta handlingarna för erkännandet med den nya applikationen FöräldraWeb.  FöräldraWeb är ett nytt elektroniskt system för förhandserkännandet, och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för utvecklandet. Applikationen är avgiftsfri. 

För att organisationer ska kunna använda FöräldraWeb förutsätts det att organisationen utser en ansvarig användare. Under hösten 2022 ger Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ut anvisningar på sin webbplats för både ansvariga användare och slutanvändare.  

Social- och hälsovårdsministeriet kommer också att ordna utbildning för användarna, dvs. för hälsovårdarna inom mödrarådgivningen, barnmorskorna och kommunernas och samkommunernas barnatillsyningsmän. Utbildningarna genomförs i samarbete med justitieministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Institutet för hälsa och välfärd.

Föräldraskapslagen träder i kraft den 1 januari 2023.  

Mer information:

Pia Suvivuo, specialsakkunnig, [email protected]
Marjo Malja, socialråd, [email protected]

Tillbaka till toppen